Pirattjänster störst bland storkonsumenter

Användandet av pirattjänster är störst bland dem som också har en betaltjänst för film och TV eller som tittar mycket på annan online-TV.

I MMS undersökning Trend & Tema undersöktes användandet av tre populära pirattjänster för rörlig bild: Swefilmer, Dreamfilm och Pirate Bay. Det visade sig att användandet av dessa pirattjänster är större bland dem som ofta tittar på playtjänster eller har tillgång till en abonnemangstjänst för film och TV, jämfört med befolkningen i genomsnitt.

  • Det är storkonsumenterna av rörlig bild som även använder pirattjänster. Den dagliga räckvidden för de här tjänsterna är nästan dubbelt så hög bland dem som också har en SVOD-tjänst, som Viaplay eller Netflix, säger MMS onlinechef Martin Hehrne.

Den dagliga räckvidden fördelar sig enligt tabellen nedan.

Daglig räckvidd 9-99 år Q3 2014
Dreamfilm 0,5%
Swefilmer 2,5%
Pirate Bay 1,1%
Någon av de tre ovanstående 3,8%

Källa Trend & Tema 2014:3

I undersökningen intervjuades 2551 personer i åldrarna 9-99 år under augusti-oktober om sina medievanor. Räckvidden för Pirate Bay gäller respondenter som sett en film eller TV-program under de senaste 24 timmarna före intervjutillfället, oavsett när filmen eller TV-serien laddades ned från Pirate Bay.