Pinterest får bäst betyg och LinkedIn sämst

Varje år frågar American Customer Satisfaction Index över 5.000 amerikanska internetanvändare vad de tycker om olika tjänster. I år fick Pinterest högst betyg och LinkedIn sämst.

Facebook som förra året låg i botten har bättrat sig rejält och är nu i mitten av tjänsterna som jämförs.

Undersökningen som pågått sedan 1994 frågar konsumenter om deras syn på olika företag och deras tjänster. Respondenterna svarar på en skala mellan 1-100 för varje företag.

Enligt årets resultat fick Pinterest högst betyg och LinkedIn lägst.

“Pinterest ranked highest in the latest survey, thanks to a loyal user base that enjoys its simple functionality. Putting users “first is a core company value that’s present in everything we do, including incorporating community feedback into product decisions,” kommenterade Pinterest resultatet.

Rangordning för digitala aktörer (från bäst till sämst) är Pinterest, Wikipedia, YouTube, Instagram, Google +, Facebook, Twitter , Tumblr, och LinkedIn.