P&G satsar på utökad marknadsundersökning

Tillsammans med företaget FocusVision ska Proctor & Gamble nu förbättra sina satsningar på marknadsundersökningar bland sina befintliga konsument- och medarbetarpaneler. Målet är att skapa bättre profiler för varje individ och på så sätt skapa bättre relationer.
FocusVision är en digital plattform för marknadsanalys, och P&G kommer att använda sig av två av deras verktyg. Dels kommer de använda sig av surveyplattformen Decipher för att analysera all data, dels kommer de använda sig av panelhanteringsverktyget Kinesis som kan bidra till att öka svarsfrekvens och engagemang bland deltagarna.
I arbetet integreras såväl medarbetarpaneler som undersökningar bland konsumenter. Totalt är det flera tusen deltagare i tio olika produktdividsioner som P&G nu kommer att få ökad insikt om, något som kan ge P&G en stark konkurrensfördel.
Zlatko Vucetic, vd på FocusVision, säger i ett uttalande: ”Vi ser ett förhöjt intresse från Fortune100-företag för att använda en enskild, fullt integrerad plattform som kombinerar olika undersökningsmetoder, inklusive kvalitativa såväl som kvantitativa, i en sömlös service.” Frågan är därför om undersökningsbranschen behöver börja bli orolig, när allt fler företag verkar vilja göra sin marknadsanalys inom företaget. Det ställer omedelbart en del andra frågor på sin spets, som om vem som helst kan klassas som en undersökare, och vad som krävs för att kunna analysera data i dagens värld. Är det bara en tillgång till data som krävs, eller finns det mer bakom jobbet att samla in och analysera data för att skapa relevanta insikter?