“Personligen tycker jag frågorna om jobb är högt prioriterade”

Janne Elvelid jobbar med att ta fram policy inom området Digital Skills men även uppföljning inom frågor som berör EUs initiativ Digital Single Market. Från undersökningsansvarig på World Internet Institute till EU är en intressant resa som Janne delar med sig av i denna intervju.

Du har gedigen bakgrund inom Research. Hur hjälper det dig i ditt arbete idag?

Jag har alltid varit intresserad av undersökningar och studier, speciellt i kombination med ny teknik. Både när det gäller nya former för datainsamling och att studera digitaliseringen av samhället. Enheten jag arbetar för på Europa kommissionen har ansvar för uppföljningen av it-politiken i Europa. Vi samlar in, analyserar och presenterar data för alla områden som omfattas av it-politiken i medlemsländerna. Mycket är surveybaserat och samlas in av medlemsländernas statistikmyndigheter men vi tittar allt mer på att samla in data direkt från internet. Det mesta finns tillgängligt direkt som öppna data via vår webb eller som olika index och visualiseringar.

Vad är det egentligen du gör om dagarna? Du har en mycket intressant titel som Policyanalytiker på Europeiska Kommissionen.

Än så länge har jag ägnat allt för mycket tid åt att springa mellan HR- och IT-avdelningen för att få allt praktiskt på plats. Men tack och lov har jag också kommit igång med lite “riktigt” jobb. Jag kommer att jobba med policyutveckling när det gäller området digital skills men även uppföljning av övriga områden inom det som nu paketerats inom Digital Single Market, DSM (tidigare Digital Agenda for Europe). Den här veckan skriver jag bland annat ett underlag till Andrus Ansip om VPN-användning för att få tillgång till innehåll på Internet, sätter ihop en presentation om programmering i läroplaner, skriver en landprofil på Polen om status på deras it-politik, planerar för utvecklingen av ett verktyg som ska analysera innehållet i platsannonser online och springer på en lång rad möten :). Eftersom jag bara jobbat drygt två veckor än så växer uppgifterna fram lite dag för dag.

Hur känns det att vara i lejonkulan och få medverka till de stora besluten?

Det är helt klart spännande! Jag hade förmånen att få jobba mot kommissionen ett tag som medlem i något som hette Young Advisory Expert Group. Vi fick komma ner och träffa dåvarande kommissionären för it-frågor Neelie Kroes några gånger per år och diskutera vad vi ansåg borde prioriteras av kommissionen. Det var under den tiden jag började intressera mig mer för policyarbetet på den europeiska nivån. Sen tycker jag Sverige borde vara ett av de länder som aktivt försöker gå i framkanten och leda de här frågorna inom EU. Här tycker jag vi kan göra mer.

Vad är det mest spännande som kommer ifrån EU den närmaste tiden?

Det är fortfarande lite av en uppstartsfas sen den nya kommissionen börjat. Det har varit en del omorganiserande av frågor och det kvarstår fortfarande att rotera en del chefer. Det finns så klart många viktiga satsningar från EU i stort och personligen tycker jag frågorna om jobb är högt prioriterade. Här ska det investeras en hel del pengar och jag hoppas det kan bidra till att få ner arbetslösheten snabbare. Men framförallt så är jag så klart intresserad av det som händer inom Digital Single Market. Just nu tittar vi en del på hur de olika investeringsmedlen kan användas för digitalisering. Det är fortfarande stora delar av Europa med alldeles för låg tillgång till digital infrastruktur, det måste åtgärdas! I år arbetar vi med en revidering av copyrightfrågorna, det är viktigt för att kunna åstadkomma en enhetlig digital markad, likaså frågorna om dataskydd. Själv hoppas jag få vara med och bidra till att medlemsländerna i allt större utsträckning integrerar frågor om digital kompetens i sina läroplaner och att företag satsar mer på bidrag med utbildningsinsatser på området.