Personanpassad kommunikation är nyckeln till digital framgång

Marknadsförare och medieföretag pratar ofta om en personanpassad kundupplevelse där man anpassar interaktioner till användarnas och kundernas beteende. Man vill skapa allt fler segment, kundgrupper och specialanpassade kundresor.

Individanpassad marknadsföring är bra marknadsföring, både för mottagaren och avsändaren.

Men det finns många saker man måste ta i beaktande när man börjar personanpassa sitt innehåll och sitt budskap. Man måste ha ordning på några centrala hörnstenar innan man skrider till verket.

Adobe bjuder på tre viktiga tips hur man anpassar sitt budskap:

1. Man måste ha koll på data, vi menar att ha koll på all data. Risken är om man inte lägger etiketter och taggar på allt innehåll och gör det korrekt blir det korrupt data och därmed kommer din personanpassade marknadsföring och kommunikation bli felaktig, ej individanpassad helt enkelt. Börja med att validera din data.

2. Man måste skapa ramar och rutiner hur man hanterar persondata. Balansgången är hårfin mellan att vara relevant i sin kommunikation, att vara påträngande samt integritetsinkräktande. Man måste ha klara och tydliga rutiner innan man skrider till verket.

3. Personifieringen skall vara anonym där marknadsförare och kommunikatörer inte skall kunna identifiera enskilda individer av integritetsskäl. Segmentera och gruppera allt i många olika vertikaler så att informationen kan användas av alla på företaget.

Personaliserad

Adobe hjälper stora företag och organisationer över hela världen med att bygga smarta kundresor byggt på data och analys, vill ni lära er mer om hur ni jobbar smart med personanpassad kommunikation?

Ladda ned gratis tips här: Adobe anonymous guide.