Pensionärerna och internet 2014

Idag finns det två miljoner svenskar som är äldre än 65 år som är lika beroende av internet som de som är yngre för att skaffa information och kommunicera med myndigheter och företag. I rapporten “Pensionärerna och internet 2014” som tagits fram av .SE får du lära dig allt om hur ska nå den äldre målgruppen på internet.

Hur ser pensionärernas situation ut idag? Hur många och vem använder internet? Hur ser de på informationssamhället och på surfplattor och smarta mobiler? Vad kan de och vad är de rädda för?

De flesta av dem som är äldre än 65 år idag kommer att leva tio eller tjugo år till och de har pengar, ofta mer pengar än de yngre målgrupperna.

Under de senaste åren, medan spridningen av internet börjat plana ut, har det skett en fortsatt spridning bland de unga pensionärerna, och de flesta har nu tillgång till internet och liknar därmed befolkningen i genomsnitt. Hos de äldre över 75 år, där 20- och 30-talisterna finns, har ökningen varit mycket långsammare.

Trots att allt fler pensionärer använder internet och trots att de lägger ner allt mer tid på internet spelar fortfarande de traditionella medierna i sina traditionella former en lika viktig roll som tidigare. Det gäller även för de som använder internet flera gånger om dagen. De traditionella medierna på internet har blivit ett komplement.

Om du jobbar med en webbplats som riktar sig till den allmänna befolkningen – båda unga och äldre – så är denna rapport ett måste. Till och med så att du sprider runt bland dina arbetskamrater.

> Klicka här för att öka kunskapen om den ibland bortglömda internetgenerationen.