Pengar för census-mätningar uteblir i Trumps USA

Att mäta census i USA är inte billigt. Men nya presidenten Donald Trump tycker att det borde vara det, så han har stramat åt tyglarna ännu mer för den redan magra Census Bureau.
I Trumps senaste budget har Census Bureau fått allokerat över 13 miljarder kronor. En enorm summa tycker du säkert, men att göra census-mätningar i USA är inte lätt, speciellt med tanke på landets storlek.
Organisationen behöver mer pengar inför nästa år men Trump tänker inte spela boll. Han ökar budgeten något (436 miljoner kronor) men inte i närheten av vad som behövs. Enligt Census Bureau saknas det minst 2,6 miljarder för att kunna genomföra mätningen tillfredställande.
“When you’re trying to balance the federal budget you have to carefully prioritise. The White House appears to have avoided doing so, neglecting a Constitutionally-required function of government in the process. The FY18 funding request for the Census Bureau is woefully inadequate. Increased funding is necessary to prepare for a modern Census with technological innovation. Under-funding the Census in FY18 puts us on a potential collision course with massive emergency appropriations to try to get the decennial headcount done accurately and on time,” förklarar Howard Fienberg, director of government affairs, som har hand om mätningen.