Passiv data växer ikapp aktiv

Vid den pågående TMRE-konferensen i Florida, presenterade undersökningsinstituten GfK och IIR en färsk rapport, baserad på 700 svar från kunder och leverantörer inom marknadsföring, om framtiden för marknadsinformation.

Rapporten visar bland annat att användandet av passiv data om konsumenter kommer att öka till en nivå där den blir viktigare än aktivt insamlad data genom t ex enkäter, som förväntas minska kraftigt. Samtidigt säger mer än två tredjedelar att de varken använder passiv data idag, eller kommer att göra det om två år.

Bland de viktigaste utmaningarna för organisationer hamnar både pengar och personal i topp, men förmåga att samla in och kombinera data från olika källor på ett meningsfullt sätt, är och förblir också viktigt. Tre av tio köpare ser integrering av information från olika källor för att därifrån bygga en story, som ett betydelsefullt hål i undersökningsmarknaden.

Ladda ner din egen rapport här.