Papper är effektivare än digitalt avslöjar ny studie

En studie genomförd av Houston University i USA har kommit fram till att den som läser på papper har större chans att komma ihåg vad som står.

Forskargruppen lät två grupper undvika nyheter under en period. De lät sedan studenterna läsa tidningen New York times i 20 minuter. En testgrupp fick läsa nyheterna på webben och en annan i papperstidningen.

De studenter som läste papperstidningen kom i snitt ihåg 4, 24 nyhetstexter en kort tid efteråt. De som läste nyheterna på webben kom bara ihåg 3, 35 nyhetstexter.

En anledning till att papper är mer effektivt än webb är för att man störs mer på webben. Banners som snurrar, blinkar och har ljud distraherar från innehållet. En annan teori är att det är enklare att söka upp en artikel på webben igen jämfört med papper så läsaren tar inte till sig nyheten på samma sätt när den ändå finns sökbar senare.

> Läs mer här om du vill gräva dig djupare i resultaten.

(Bild: Expressen)