Pågående forskningsprojekt synar sociala medier

Forskningsprojektet som heter ”Vad gör en politisk utsaga framgångsrik? Den användardrivna kommunikationens villkor” syftar till att studera delningslogiker i sociala medier. Nu kanske det här låter ‘tungt’ men det är mycket viktig forskning som pågår för att få större insikt i hur man ska tolka opinionen på sociala medier.

Projektet som stöds av Internetfonden, Riksbankens Jubileumsfond och de deltagande medieanalysföretagen syftar till att studera delningslogiker i sociala medier för att fördjupa analysmetoder och få en kritisk förståelse för plattformen.

En första delrapport kommer i slutet av april, där de också kommer att inkludera konstruktiva förslag till förbättring av sättet sociala medier reflekteras i redaktionella medier.

Några upptäckter som redan ventilerats i en debatt-artikel på DN är:

– Risken att yttranden inhämtade från sociala medier misstolkas – av såväl traditionella som nya medier – och tas som representativa för ”allmänna opinionen”.

– Risken att siffror som antyder olika ”opinioner” i sociala medier oreflekterat tas som tillförlitliga. Det finns en nödvändighet att mer kritiskt tolka dataströmmarna.

– Risken att debattklimatet i Sverige präglas av det sämsta av två världar: de sociala mediernas tendens mot tunnelseende, ekokammare och filterbubblor, i kombination med massmediernas fokus på sensation och person, samt tendensen att utmåla ”debatten” som ett spel.

Vill du veta mer om vårt pågående forskningsprojekt eller debattartikeln är du välkommen att kontakta Jonas Andersson (medieforskare, Södertörns Högskola / Forsman & Bodenfors).