På NextM 2020 ska det tvättas loggor

När dörrarna öppnas till årets NextM kommer gästerna udda nog få äntra en tvättomat, inte för kläder, men väl för loggor tvättade i FN:s globala hållbarhetsmåls färger.

På NextM kommer logos att tvättas på löpande band som en påminnelse att inte bara skrapa på ytan, utan att verka för reell förändring. För faktum är att konsumenter kräver hållbara förhållningssätt. Och ett flertal studier påvisar också att majoriteten upplever att varumärken kan åstadkomma större skillnad än politiken.

Martin Hugosson, vd för GroupM i Sverige som anordnar NextM, kommenterar:

Temat är en uppmaning till branschen att inte bara reflektera över syftesfrågan utan också göra kloka, långsiktiga val och sedan förankra marknadföringen på ett relevant sätt. Annonsörer bör inse vilket inflytande de har och vilka resurser de förfogar över för att kunna bidra till en hållbar framtid för varumärken, branschen och samhället i stort.

FN:s hållbarhetsmål (SDG) ska vara uppfyllda 2030 och därför måste de närmaste tio åren vara extremt lösningsorienterade. ”Business as usual” duger helt enkelt inte.

Att se SDG ur perspektiv såsom tech, media, kreativitet och marknadsföring är viktigt eftersom kommunikation formar en stor del av vårt samhälle. Därför vilar ett betydande ansvar på oss som bransch. Vi är medvetna om att årets NextM kan fungera som en plattform där diskussioner inleds, men att det inte på något vis räcker. Därför är vår uppmaning att besökarna tar med sig sin vd för att diskussioner och inspiration ska omvandlas till riktning och handling, fortsätter Martin.

Här är ett axplock av huvudtalare på NextM som kommer att bidra med inspiration:

Natsai Audrey Chieza, skapare av bakteriebaserat och hållbart mode
Bob Hoffman, Facebookkritisk, bästsäljande författare och marknadsförare
Laurence Kemball-Cook, innovativ entreprenör inom förnybar energi
Märtha Rehnberg, tech-futurist, politisk ekonom och miljöfreak
Isabelle Ringnes, techentreprenör och Singularity University-anknuten jämställdhetsförespråkare