Oxford-forskare ifrågasätter marknadskommunikation

I en vetenskaplig studie av drygt 4000 Facebook-inlägg från nio företag under en 18-månadersperiod, kommer tre forskare fram till att mycket av det som branschen trott om hur man ska marknadsföra sig på Facebook, antingen är ineffektivt eller kan vara direkt skadligt.

Det som många marknadsförare verkar ha missat, är att den som tar del av företagsinformation på Facebook, oftast redan gillar företaget och själv har tagit initiativ till att följa företagets information. Att då få pushiga meddelanden och uppmaningar till att gilla eller på annat sätt engagera sig, kan uppfattas som alltför påfluget. Inlägg av informell karaktär och sådana som istället frågar användarna saker och ber om inlägg, uppfattas mer positivt, liksom allmänna varumärkesdiskussioner, så länge de inte tar upp priser och värde.

Studien gjordes av Andrew T. Stephen, Oxford, Michael R. Sciandra, Fairfield och  J. Jeffrey Inman, Pittsburgh.

Läs mer: ladda ner hela forskningsartikeln.