Övergången till digitala medier fortsätter

Nu tittar unga mer på tv online än via tv-apparaten. Samtidigt ökar webben som plattform även för andra traditionella medier. Det visar årets Mediebarometer, genomförd av Nordicom vid Göteborgs universitet.
Medierna är en integrerad del av våra liv, och användningen av dem upptar en stor del av vår vakna tid. En allt större andel av vår mediekonsumtion sker online, och inte på mediernas traditionella plattformar. Nio av tio svenskar har tillgång till någon slags dator, och åtta av tio har tillgång till en smart telefon.
Ungdomar tittar mer på tv på nätet än på tv-apparaten
Ett av de viktigaste resultaten i årets Mediebarometer är att en allt större del av tv-tittandet sker utanför tablålagd tv. Särskilt gäller det ungdomar och i år är första gången barometern visar att ungdomar tittar mer på tv online än via tv-apparater.
– Det är inte särskilt konstigt. De är uppvuxna i en digital värld och vana vid att välja vid vilken tidpunkt de ska ta del av olika innehåll. Att titta tillsammans med andra kan man göra via såväl storbild som mobiltelefon, säger Ingela Wadbring, föreståndare för Nordicom.
Unga lämnar emellertid inte traditionell tv, utan använder båda plattformarna. Också äldre och barn tittar mer online än tidigare. Generellt ökar användningen av traditionella medier online, från att ha varit relativt stabil under några år. Förklaringen är främst det ökande tittandet på tv online, men även till exempel musik.
Användingen av sociala medier ökar
Men också användningen av sociala medier ökar.
– Uppgången är markant, och det gäller inte bara andelen användare utan också den tid man lägger online. Bland ungdomar, 15–24 år, använder nästan alla sociala medier en vanlig dag. Och de som använder sociala medier, gör det i över två timmar dagligen, säger Ingela Wadbring.
Dagspressen fortsätter att gå ned
Läsningen av dagstidningar fortsätter däremot att gå ned. För 15 år sedan var det över 80 procent av svenskarna som läste någon dagstidning på någon plattform en genomsnittlig dag. Idag är det 60 procent som gör det.
– Sammantaget är det fortfarande läsning på papper som dominerar för morgontidningarna. Kvällstidningar läses i huvudsak online, säger Ingela Wadbring.
Fakta om Mediebarometern
Mediebarometern är en räckviddsundersökning som årligen genomförs av Nordicom. Den belyser hur stor andel av den svenska befolkningen mellan 9 och 79 år som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier på traditionella och digitala plattformar. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av medier, och undersökningen genomfördes första gången 1979. Undersökningen bygger på telefonintervjuer, utspridda över hela året, till ett slumpmässigt urval av befolkningen. År 2016 har 6 002 personer intervjuats.
Mediebarometern 2016 kan beställas via Nordicoms hemsida  eller av anne.claesson@nordicom.gu.se
Delar av resultaten från Mediebarometern finns online här.