Över hälften av unga är pirater

Under januari 2017 uppgav 24 procent av svenskarna i åldern 15-74 år att de laddat ned eller streamat filmer och TV-serier via illegala webbsidor som t ex Piratebay, Swefilmer och Dreamfilm under den senaste månaden.
Mest utbrett är piratanvändandet bland de unga. Över hälften av 15-24-åringarna uppger att de använt pirattjänster under den senaste månaden. Bland unga män 15-24 år är andelen 70 procent.
Piratanvändandet har ökat sedan 2010 när Mediavision började följa detta fenomen. Det har legat förhållandevis stadigt runt 25 procent under de senaste tre åren, sett över befolkningen som helhet. Det illegala användandet är betydligt mer utbrett i Sverige än i våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland.
“Domen mot Bredbandsbolaget är en stor sak i detta sammanhang”, säger Natalia Borelius, projektledare på Mediavision. “De åtgärder som vidtagits hitintills, med t ex nedstängning av illegala webbsidor, har visat sig ha begränsad effekt på den illegala konsumtionen. I Finland och Danmark där man sedan länge tillämpar blockering, är piratanvändandet mindre än hälften så utbrett som i Sverige. Det återstår dock att se hur svenska konsumenter svarar på denna åtgärd”.