OutSystems utökar samarbetet med Deloitte i Sverige

Low code utvecklaren OutSystems utvidgar sitt samarbete med Deloitte i Sverige och Deloitte har återvänder som global sponsor till OutSystems NextStep-konferenser under hösten.

Här kan du läsa deras pressmeddelande:

OutSystems och Deloitte Portugal har levererat IT-lösningar ihop sedan 2010 och de blev officiellt allianspartner 2016. Deloitte Portugal har idag 80 OutSystems-certifierade yrkesverksamma konsulter och tillsammans har de två företagen skapat lösningar för regeringar, detaljhandeln, livsmedels-, försäkrings-, transport- och logistikbranschen.

OutSystems har befintliga allianser på plats med Deloitte som täcker Australien, Saudiarabien och Portugal, där Deloitte även har en del i OutSystems Center of Excellence. Deloitte och OutSystems utveckling av samarbetet på den svenska marknaden styrker ytterligare bolagets närvaro i Europa.

Deloitte återvänder även som officiell global sponsor av OutSystems 2018 NextStep och Worldwide Developer Conferences. OutSystems NextStep 2018 är ett evenemang för digital transformation och low code applikationsutveckling. OutSystems Worldwide Developer Conference är ett globalt event för utvecklare av low code program i en rad olika discipliner, inklusive IoT, Maskininlärning och AI.

Här kan du läsa mer om OutSystems NextStep-konferenser och se hela agendan för den kommande konferensen i Amsterdam.