OutSystems sänker tröskeln för att skapa avancerade appar

För 17 år sedan startades företaget OutSystems med ambitionen att göra det enklare att skapa affärssystem genom användandet av så kallad Low Code. Det innebär ett mer visuellt sätt att programmera som baseras på olika byggblock, något som även underlättar kommunikationen mellan beställare och utvecklare. Vi pratade med Ruud Hochstenbach, Nordisk affärsutvecklingschef på OutSystems, under ett besök i Stockholm.

Jag träffar Ruud precis innan han ska åka tillbaka till Holland, men han hinner med att träffa mig en stund för att prata om OutSystems och deras satsning på de nordiska länderna. OutSystems har länge haft ett intresse för Norden, men alla aktiviteter har hittills varit reaktiva snarare än proaktiva. Så sedan början av 2018 finns ett uttalat fokus på att utveckla partnerskap i Norden i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Man har idag kunder i både Norge, Danmark, Island, Färöarna och Finland, men ännu ingen svensk kund, däremot finns det ett flertal både nordiska och svenska samarbetspartners som kan vara med och utveckla affären i Sverige.

OutSystems använder sig av så kallad ”Low Code”, som innebär att olika byggstenar i programmeringen redan är färdiga, och som utvecklare kan du då snabbare bygga ett stabilt system med hjälp av dessa byggblock. Blocken byggs av de närmare 100 personer som jobbar på R&D-avdelningen som OutSystems har i Portugal, och idag finns moduler för allt från streckkodsavläsning till betalningslösningar och kundregister. Företagets startade ursprungligen i Portugal, men huvudkontoret ligger numera i USA, efter att mycket av affärssatsningarna skett på den amerikanska marknaden.

Plattformen syftar till att öka produktiviteten av företagens it-avdelningar. Många it-avdelningar kämpar idag med att få sina resurser att räcka till alla krav som ställs på dem, och allt ska helst vara klart igår. OutSystems plattform erbjuder utvecklare en ny nivå av programmering i form av visuell programmering. Deras system har visat sig öka produktiviteten fem till tio gånger, så ett projekt som tidigare kunde ta två månader innan det fanns något att visa upp, går nu att börja visa upp efter bara två veckor. Det är dessutom enkelt att följa hur systemet utvecklats, vilket underlättar löpande uppföljningar och se till att systemet hela tiden kan justeras efter förslag och idéer som dyker upp under utvecklingsarbetet.

Genom att verktyget ser ut precis som ett flödesschema är det enkelt att både bygga och underhålla de system som byggs. Det gör det även enklare att samarbeta över olika avdelningsgränser på företaget, eftersom den visuella strukturen är enklare att kommunicera kring än en serie kod. Low Code innebär dessutom att det går snabbt att bygga snygga appar, något som har visat sig vara viktigt för att användare ska vilja använda dem.

Som utvecklare kan du även göra traditionell hårdkodning, även om OutSystems försöker tillhandahålla alla möjligheter så att detta inte behövs. Om du trots allt väljer att utveckla en egen kodsträng kan du välja att antingen behålla den för dig själv eller publicera den på OutSystems forum där den blir tillgänglig för andra. På så sätt kan olika kodsträngar utvecklas och förbättras genom community-coding. På OutSystems forum finns idag ca 170.000 användare, så det är en kompetent och aktiv grupp utvecklare som tillsammans har byggt flera tusentals appar.

Systemet gör det möjligt för vem som helst att bygga en app, men Ruud påpekar att det fortfarande krävs speciell kompetens för att bygga ett fungerande system. Om du ska bygga ett ERP-system med en app kopplat till det så behöver du fundera på kopplingar mellan olika system, systemets arkitektur med mera. Ska du bara göra en enkel liten app så är det sannolikt inte så svårt, men om du bara ska bygga en liten app är det nog ändå inte OutSystems som du ska fundera på. Typkunden har ofta antingen mycket komplexa eller specifika behov eller behöver många olika system och appar som ska utvecklas, såsom Siemens, Unilever och liknande.

I februari startade man dessutom Turin-projektet, ett projekt för att utveckla AI och maskininlärning för plattformen. Målet är att bygga support för att ha olika AI-verktyg som kan hjälpa utvecklare både med arkitekturen, samt samla data kring hur en app används och ge förslag på hur den kan utvecklas för att passa användarna bättre. Projektet innebär bland annat att företaget kommer satsa 20 % av sin utvecklingsbudget på AI-utveckling, samt skapa ett AI Center of Excellence i Lissabon. Det är med andra ord en stor satsning som ytterligare kommer underlätta och snabba på arbetet med att bygga system och applikationer.

En av de stora utmaningarna med satsningen på Norden är dock att Low-Code är ganska okänt här, så det krävs initialt ett utbildningsarbete för att göra arbetssättet och plattformen mer välkänd. Det krävs dessutom att utvecklarna förstår och accepterar att detta är nästa nivå av programmering säger Ruud. Det kommer fortfarande finnas behov av människor som förstår traditionell programmering, men Low Code kommer sannolikt att bli nästa generations huvudsakliga programmeringssätt. Bakom ligger kod i DotNet och C-Sharp, men det kommer inte vara synligt för de som arbetar med plattformen, utan är något som bara R&D-personalen i Portugal kommer behöva hantera.

Jag tackar Ruud för hans tid och önskar honom lycka till med den Nordiska expansionen.
Är du själv intresserad kan du testa plattformen gratis på deras hemsida, där de även tillhandahåller utbildningar för dig som vill lära dig mer om Low Code.