Outsystems bygger automation för IT-branschen

Allt fler branscher pratar om att automatisera sina processer. Men hur kan man automatisera själva IT-branschen? Jag pratar med Rui Pereira, CTO och en av grundarna till Outsystems, som har delar av svaret.

När Outsystems grundades för 18 år sedan såg man värdet av att göra det enklare att bygga program genom att använda sig av färdiga byggstenar, lite som att bygga med lego. Man såg även att antalet programmerare aldrig skulle räcka till med den utveckling som de såg för IT-branschen. Att då sänka trösklarna för att kunna bygga program utan att behöva avancerade kunskaper i programmering såg de som en lösning för att se till att företag kunde hänga med i den snabba utveckling av IT-system som då startade, och som fortsätter ännu idag.

När sedan AI började göra sin introduktion såg Outsystems nya möjligheter menar Rui. När man pratar om att använda AI för att automatisera IT-system handlar det oftast om att i slutskedet stoppa in AI i olika program för att göra snabbare beräkningar eller utföra vissa specifika handlingar. Men väldigt få jobbar med att låta AI vara en del av att bygga själva systemet eller applikationen, med andra ord att se till att de verktyg som utvecklarna använder har fungerande AI-stöd när de bygger nya program. I Outsystems system är de redan inne på andra generationens AI, som kan föreslå nästa steg för utvecklare, såväl som arrangera om saker som redan byggts för att de ska fungera smidigare och effektivare. På så sätt kan utvecklarna snabbare bygga applikationer, med ett minimum av buggrättning och behov av effektivisering i efterhand.

Det är dessutom möjligt att direkt stoppa in avancerade AI-funktioner i befintliga appar, såsom sentimentanalys i en chattfunktion, för att ge exempelvis kundtjänstmedarbetare bättre stöd direkt i deras vardag, utan att personen som lägger in funktionen är en AI-expert eller en data scientist.

Redan nu har Outsystems planer för en tredje generation AI som kommer kunna hjälpa icke-utvecklare att bygga större IT-system genom att hjälpa till med att bygga den underliggande arkitekturen för systemet på ett korrekt sätt. Det gör att även om personen som bygger systemet inte förstår hur en IT-arkitektur bör struktureras, så spelar det ingen roll eftersom systemet själv rättar till det. Fokus för utvecklaren blir därför enbart vad som ska åstadkommas, inte hur det ska byggas. Och i längden leder det till möjligheter för ”citizen development” det vill säga utveckling utan några förkunskaper i programmering alls.

Men det här skapar även nya frågor säger Rui, och menar att många IT-chefer ser risker med att ge flera personer på företaget tillgång till verktyg för att bygga egna applikationer. Redan idag har många företag problem med att medarbetarna använder program och appar som inte är sanktionerade av företaget, så kallad Shadow-IT. När vem som helst kan bygga egna appar måste IT-avdelningen ha verktyg för att hantera dessa. Outsystems presenterade därför under sitt event i Amsterdam i höstas verktyg för såväl icke-utvecklare som IT-ansvariga, för att företagen på ett effektivt sätt ska kunna sätta utvecklarverktyg i händerna på ekonomiansvariga, marknadsförare och säljare utan att riskera att hela IT-strukturen rasar samman.

Rui ser dock ett fortsatt behov av programmerare och hänvisar till en studie från Gartner som menar att inom tre år så kommer 65% av alla företagsappar att vara byggda med Low- eller No-code, det vill säga just det byggsystem som Outsystems arbetar med. Men det betyder att 35% av apparna kommer att byggas genom programmering, sannolikt eftersom de är för avancerade för att byggas med Low-code system. Det kommer även att behövas personer med stor IT-kompetens som har förståelse för IT-arkitektur och programmering för att hantera alla dessa företagsappar och se till att de fungerar tillsammans med befintliga system och inte utgör en säkerhetsrisk.

Vad gäller den svenska marknaden så har Outsystems bara de senaste två åren gjort en hel del investeringar, och man avser fortsätta bygga ut sin närvaro i såväl Sverige som Norden menar Rui. Vi lär med andra ord få se mer av Outsystems inom de kommande 2-3 åren, då de vill bygga ut såväl partnernätverk som skapa framgångsrika kundresor i hela den Nordiska regionen.

Jag tackar Rui för hans tid och önskar honom ett trevligt 2020.