Outsystem lanserar outsystems.ai

OutSystems har lanserat outsystems.ai, ett nytt program som ska ge kraft åt artificiell intelligens, maskininlärning (AL / ML) och utveckling av mjukvara.

Här kan du läsa delar av bolagets pressmeddelande:

Outsystems.ai-projektet bygger på företagets tidigare tillkännagivna “Project Turing” AI-initiativ. OutSystems Turing-projekt, uppkallat efter fadern till teoretisk datavetenskap och konstgjord intelligens Alan Turing, inrättade ett nytt AI Center of Excellence i Lissabon tidigare i år. Tjugo procent av företagets totala FoU-budget är allokerat till AI/ML och för att utvecklade partnerskap med branschexperter, tekniska ledare samt universitet för att driva unik forskning och innovation.

– För åtta månader sedan tillkännagav vi vår djärva vision för Turing-projektet, berättar OutSystems CEO Paulo Rosado och fortsätter: Dagens lansering av outsystems.ai flyttar fram vår position ytterligare för att minska komplexiteten i utvecklingen och skapa förändring av mjukvara med ny spännande aktuell forskning kring AI-assisterad utveckling.

Skapandet av outsystems.ai är Antonio Alegria som är en erkänd expert på datateknik och maskininlärning, samt en veteran inom design och produktbyggande som nyttjar AI.

– Outsystems.ai initiativet illustrerar det åtagande OutSystems gör för att utforska ny teknik som förbättrar utvecklingsprocesser av mjukvara. Vi ser fram emot att bygga vidare på Turing-projektet, som syftar till att fortsätta evolutionen av intuitiv utveckling som startats av Turing-programmeringsspråket. Människor som talar datorernas språk har tagit tekniken långt, men eftersom maskiner fortsätter att förändras och deras allestädesnärvaro i våra dagliga liv ökar, måste vi utveckla tvåvägskommunikation på ett sätt som är mer naturligt för alla. Det säger Alegria, ansvarig för OutSystems AI-avdelning.

Alegrias team på OutSystems har flera akademiska initiativ på gång. Ett samarbete med Dr. Ruben Martins, en känd forskare vid Carnegie Mellon University, som utforskar programsyntes, vilket är idén att datorer kan skriva program automatiskt. OutSystems har också andra pågående forskningsprojekt med forskare vid IST och Tecnico Lisboa. Just denna månad identifierade Gartner AI-Driven utveckling som en ”Topp 10 strategisk teknik trend för 2019”. Enligt Gartner: “Vid 2022 kommer minst 40 procent av de nya applikationsutvecklings-projekten att ha AI co-utvecklare i sitt arbetslag.”

Vidare säger Gartner: “Marknaden förändras snabbt från ett tillvägagångssätt där professionella data forskare måste samarbeta med applikationsutvecklare för att skapa de mest AI-förbättrade lösningarna till en modell där den professionella utvecklaren kan fungera ensam med hjälp av fördefinierade modeller som levereras som en tjänst. Detta ger utvecklaren ett ekosystem av AI-algoritmer och modeller, samt utvecklingsverktyg skräddarsydda för att integrera AI-funktioner och modeller i en lösning. En annan möjlighet till professionell applikationsutveckling uppstår, eftersom AI tillämpas på själva utvecklingsprocessen för att automatisera olika datavetenskap, applikationsutveckling och testfunktioner. ”

OutSystems tillkännagav också sitt Early Access Program (EAP) för outsystems.ais nya applikationsutveckling AI-pilot, utvecklarens intelligenta högra för en snabbare och mer intuitiv utveckling. EAP-deltagare får tidig tillgång till outsystems.ai tillämpad forskning som kan påskynda applikationsutveckling med 25 procent. Genom användande och feedback kommer EAP-deltagare också att hjälpa OutSystems förbättra exaktheten av outsystems.ai och påverka vägkartan för outsystems.ai framåtriktad.