ORVESTO Näringsliv 2015 är nu publicerad – här är resultaten

Orvesto Näringsliv beskriver bland annat hur det svenska näringslivet använder olika digitala plattformar, samt vilka aktiviteter man utför via respektive plattform. Plattformarna som undersökts är dator, surfplatta och mobil.

Totalt läser 49% av det svenska näringslivet morgontidning en genomsnittlig dag, vilket är en minskning med 5 procentenheter från 2014. Högst daglig huvudmedieanvändning har för första gången internet via mobilen med en daglig räckvidd på totalt 69%. Daglig användning av internet via mobilen har nu alltså passerat både TV och internet via dator. Daglig användning av surfplatta har ökat från 32% till 35%.

Tidskonsumtionen av internet via dator har minskat med 6 minuter per dag jämfört med mätningen 2014 och konsumtionen av internet via mobilen har ökat från 33 till 41 minuter, vilket innebär en ökning med hela 24%. Konsumtionen av Sveriges Radio har minskat med tre minuter och reklamradio är oförändrat jämfört med Orvesto Näringsliv 2014.

orvesto_näringsliv

orvesto_näringsliv2

Att ringa – inte längre vanligaste aktiviteten via mobilen

Veckovis är de vanligaste aktiviteterna på samtliga plattformar (förutom att skicka SMS/MMS, surfa, läsa e-post och ringa samtal) att besöka sociala medier (61,5%), titta på webbklipp/webb tv (50%), läsa dags-/kvällstidning (41,8%) och streama musik (35,5%).

I målgruppen 21-28 år använder 78% mobilen för sociala medier, 54% för att titta på webbklipp/webb tv, 53% för att streama musik och 41% skickar SMS/MMS via en app.

Vilka plattformar som används för olika typer av aktiviteter varierar kraftigt i olika branscher. T ex besöker 79% av de som arbetar i mediebranschen sociala medier veckovis och är även den målgruppen som flitigast delar bilder och kommenterar inlägg på nätet, 36%. I jämförelse med hela populationen är motsvarande siffror betydligt lägre, 62% respektive 21 %.

orvesto_narlingsliv3

Journalister – flitigast på sociala medier

Användningen av sociala medier fortsätter öka. 65% av näringslivet är aktiva på Facebook varje vecka, 32% på Instagram och 8% på Twitter enligt Orvesto Näringsliv. Marknadscheferna är mer aktiva på sociala medier än genomsnittet, men flitigast användare av sociala medier är journalister/reportrar. 92% av samtliga journalister/reportrar är aktiva på Facebook varje vecka, 59% på Instagram och 48% på Twitter.

orvesto_naringsliv4

Utveckling – dagspress, kvällspress och tidskrifter

Inom segmentet storstadstidningar backar de flesta titlarna jämfört med mätningen 2014. Dagens Nyheter minskar med 12%, Svenska Dagbladet med 6%, Göteborgs-Posten med 5% och Sydsvenskan med 12%.

Dagens Industri går mot strömmen och ökar räckvidden med 2% jämfört med 2014. Kvällspressen fortsätter att tappa läsare. Aftonbladet minskar med 13% och Expressen med 10% jämfört med den tidigare mätningen.

Bland fackpressen ser vi som vanligt både upp- och nedgångar. Segmentet affärspress är relativt stabilt jämfört med Orvesto Näringsliv 2014. Affärsvärlden backar med 2%, Veckans Affärer med 6% och Privata Affärer med 3%. Aktiespararen och DI Weekend ligger kvar på samma nivåer som 2014-mätningen, Chef ökar med 1% och Ny Teknik med 9%. Kraftigast ökning inom segmentet står Fokus för som ökar med hela 13% jämfört med mätningen 2014.

Titlarna inom Media/Reklam backar jämfört med ORVESTO Näringsliv 2014. Dagens Media backar med 23% och Resumé 16%.

Här är ett urval av fackpresstitlar i andra kategorier som ökat i räckvidd jämfört med den tidigare mätningen 2014: Skolledaren (20%), Chef & Ledarskap (29%), Proffs (8%) och Lantmannen (20%).

Fakta om undersökningen

Orvesto Näringsliv 2015 genomfördes under perioden 16 mars – 15 maj och totalt har
12 365 personer deltagit i undersökningen. Dessa representerar en population av ca 4,5 miljoner människor i åldrarna 21-65 år med en taxerad årsinkomst på minst 100 000 kr.