Orvesto Konsument – Vi blir allt mer mobila och Netflix ökar

Nu är den tredje och sista ORVESTO Konsument-mätningen för 2015 lanserad. Undersökningen innehåller insikter om konsumenter och deras medievanor och beteenden.

Mobilanvändandet fortsätter att växa, svensken blir alltmer mobil
Enligt ORVESTO® Konsument 2015:3 läser totalt 47 % av det svenska folket en morgontidning en genomsnittlig dag, och i snitt lägger dessa 27 minuter per dag på sitt läsande.
Den dagliga räckvidden för linjär TV backar marginellt jämfört med motsvarande mätning 2014 (2014:3). Den dagliga räckvidden för både SVTs kanaler och övriga kanaler ligger i denna mätning på 66 % respektive 67 %. Både Sveriges Radio och reklamradio ligger stabilt.
Daglig räckvidd för internet via dator har minskat från 65 % (2014:3) till 62 % (2015:3). Internet via surfplatta ligger kvar på 30 %, medan internet via mobil däremot ökar från 60 % till 66 %.

Netflix veckoanvändande ökar
Rörlig bild har varit ett av de starkaste utvecklingsområdena under det senaste året. Från mätningen 2015:3 ser vi att Youtube fortsätter att vara populärt bland svenskarna. Idag använder 3 562 000 människor Youtube minst någon gång i veckan.
När det gäller Play-tjänster sker en generell ökning. Exempelvis fortsätter användandet av Netflix att öka. Användandet av play-tjänsten har ökat med 22 % från 2015:1-mätningen till 2015:3 mätningen. Tittar man på åldersgruppen 16-29 år använder 32 % Netflix varje vecka. I åldersgruppen 45-59 är det 12 % som använder Netflix varje vecka.

Utvecklingen inom dagspress, kvällspress respektive tidskrifter
Inom segmentet storstadstidningar ser vi en relativt stabil nivå jämfört med den tidigare undersökningen 2015:2. Exempelvis, från att ha sjunkit i tidigare mätning, ökar både Svenska Dagbladet vardag och Svenska Dagbladet söndag igen, med 3 % respektive 7 %. Dagens ETC sticker ut och ökar med hela 24 %.

När det gäller Kvällspressen tappar samtliga titlar. Jämfört med den tidigare mätningen (2015:2), tappar exempelvis Aftonbladet vardag med 9 %, Aftonbladet söndag med 7 %, Expressen/GT/Kvällsposten vardag med 6 % och Expressen/GT/Kvällsposten söndag med 5 %.

Bland tidskrifterna hittar vi både upp- och nedgångar. Här är ett urval av tidskrifter som ökat i räckvidd jämfört med den tidigare mätningen: DVMode (19 %), Hemma i HSB (22 %), Hemslöjd (18 %), Gård & Torp (15 %), Praktiskt Båtägande (27 %), Privata affärer (17 %), På Kryss (52 %). Totalt sett från förra mätningen så ökar 103 titlar, 6 stycken är oförändrade och 91 minskar.

Totalt har de redovisade tidskrifterna 30 893 000 bruttoläsare. Det betyder att varje person läser i snitt 4,1 tidskriftstitlar. Det är lika många som i 2015:2. I 2015:1 och 2014:3 var den siffran 4,3.

Undersökningen genomfördes under perioden 1 september – 31 december och totalt var det
14 334 personer som deltog i mätningen.