Oro för ny teknik i hemmet avslöjar ny studie

Den teknik som utgör grunden för ”smarta hem” var tänkt att berika användarnas liv och skapa en enkel och trygg vardag. Men trots omfattande teknikutveckling och påkostad marknadsföring har användarna ännu inte vant sig vid smarta enheter i sina hem.

I en ny rapport från Accenture kartläggs svenskarnas inställning till teknikoberoende i hemmet.

Rapporten “Putting the Human First in the Future Home,” framtagen av Accentures digitala hub ”The Dock”, visar att konsumenter känner viss oro inför ny teknik i hemmet, och att företag behöver utgå från människans behov när ny interaktiv teknik utvecklas. Studien har därför kartlagt hur användare över hela världen förhåller sig till teknik i sin hemmamiljö, och ger en inblick i hur företag kan utveckla nya lösningar för det smarta hemmet. Rapporten baseras på en undersökning med 6000 deltagare från länder över hela världen, däribland Sverige.

I undersökningen framkommer det att hemmalivet har blivit allt viktigare för svenska konsumenter: nästan hälften av de tillfrågade (48 procent) spenderar mer tid i sina hem än de gjorde för fem år sedan. Studien tar sin utgångspunkt i hur konsumenterna upplever sin egen hemmamiljö. När man bett konsumenterna att beskriva sina hem beskrev 64 procent av svenskarna det som ”bekvämt” eller ”mysigt” – vilket är ett genomgående tema i de flesta länder. När deltagarna ombads beskriva vilken känsla deras hem ger dem uppgav 73 procent av svenskarna att deras hem får dem att känna sig avslappnade.

Med framväxande teknik kommer motstridiga känslor

Samtidigt som de flesta har väldigt positiva känslor kring det egna hemmet visar undersökningen att ny teknik i hemmen skapar vissa motstridiga känslor hos användarna. Den starkaste känslan är att smarta enheter kan få oss att känna oss mer uppkopplade och mer isolerade på samma gång.

Mer än 74 procent av svenska konsumenter tycker att tekniken i hemmet förenklar deras liv. Tekniken underlättar vardagen genom att förenkla allt ifrån att förbereda mat och beställa livsmedel via nätet till att betala räkningar via sin internetbank. Men en stor del av de tillfrågade (40 procent) uppger också att tekniken skapar en känsla av lathet eftersom så mycket kan göras utan att lämna soffan.

Närmare hälften (47 procent) håller med om att den nya tekniken gör dem mer uppkopplade och skapar ett roligare liv i hemmet. Samtidigt påstår nästan fyra av tio svenska konsumenter att teknik kan vara påträngande (38 procent). Hälften av de svarande upplever att tekniken utgör ett hinder för social interaktion (50 procent). Denna känsla är dock mer utbredd i övriga Europa (62 procent), USA (66 procent) och Australien (65 procent).

Framtidens hem borde i första hand byggas runt människors behov. Det är viktigt att ha förståelse för de spänningar som skapas kring människors förhållande till teknik, särskilt kring beroende, isolering och personlig integritet. Tekniken får inte förta känslan av bekvämlighet och avslappning som de flesta svenskar känner i sina hem. Det finns en möjlighet att utveckla starka framtida erbjudanden för det moderna smarta hemmet som får människor att känna sig mer uppkopplade mot omvärlden, säger Sofia Pörner, Group Director och Studio Lead på Fjord i Sverige.

Äldre konsumenter utgör en stor målgrupp redan idag

Som framtidens bostadsägare och potentiella ägare av smarta hem är den yngre generationen en mycket viktig målgrupp. Samtidigt har många företag begränsad förståelse för gruppens oro kring tekniken. De yngsta deltagarna i undersökningen är mest negativa till i vilken utsträckning tekniken påverkar deras liv.

Hälften av svenskar i åldrarna 18-34 år oroar sig över att de har blivit alltför beroende av teknik, samtidigt som 41 procent av de tillfrågade i denna åldersgrupp även är rädda för hur mycket information smarta enheter i hemmet samlar in om dem. Att hantera denna rädsla kommer vara avgörande för framtidens produktdesignstrategi för lösningar i smarta hem.

Något förvånande är att den grupp som är mest positiv och har störst förtroende för ny teknik i hemmet, är de som är 65 år och äldre, en grupp som många teknikföretag har förbisett. En majoritet av denna grupp upplever att smarta enheter i hemmet gör deras liv både enklare och roligare (69 procent respektive 60 procent). Närmare tre av tio (28 procent) upplever också att tekniken i hemmet ökar tryggheten.

Till skillnad från yngre svenska konsumenter upplever de över 65 år inte samma utsträckning att teknik i hemmet gör dem lata, eller att den kan vara beroendeframkallande. Endast 35 procent av svenskarna i åldern 65 år och över uppfattar att ny teknik gör dem lata, vilket kan jämföras med 55 procent i åldersgruppen 18-34 år, och bara 15 procent av svenskar över 65 år är oroliga över beroendeframkallande effekter av teknik. Bland de i åldrarna 18-34 år är motsvarande siffra 40 procent.

Det finns ingen ensam tekniklösning för framtidens hem – men för att designa produkter för smarta hem måste företag skaffa en bättre förståelse för konsumenternas beteenden i hemmet, som sker bakom stängda dörrar. Med andra ord att förstå kundernas attityder genom hela livet och förstå vad ’hemma’ faktiskt betyder. Äldre och yngre oroar sig över olika saker och upplever de många fördelarna med den nya tekniken i hemmet olika, säger Sofia Pörner.