Orealistiska skönhetsideal i reklam skapar stress

GfK Norm på uppdrag av Huawei har undersökt vad svenskarna tycker om bilder och skönhetsideal i reklam, press och sociala medier. Närmare hälften av svenskarna tycker att bilderna bidrar till orealistiska ideal och förväntningar.

En av fyra tycker däremot att de är inspirerande. Många svarar dock att bilderna är stressande och till och med ångestframkallande.

Undersökningen visar också att 56 procent av svenskarna någon gång känt stress att leva upp till rådande skönhetsideal. Det är främst kvinnor som känner stress, hela 73 procent uppger detta. Motsvarande siffra bland män är endast 38 procent.

Topplista: Svenskarnas uppfattning om bilder i sociala medier, reklam och modetidningar
1. De bidrar till orealistiska ideal och förväntningar 49 %
2. De speglar inte verkligheten 44 %
3. De är inspirerande 24 %
4. De är moderna 20 %
5. De är stressande 20 %

Undersökningen är som sagt genomförd av GfK Norm. Den genomfördes i april och totalt deltog 2700 personer i undersökningen.