Oracle avtalar om uppköp av företaget Grapeshot

Nyligen stod det klart att Oracle och Grapeshot skrivit ett avtal som gör gällande att Mjukvarujätten köper upp det lilla bolaget som är experter på kundsegmentering. Deras ”Contextual Intelligence Platform” är det som Oracle egentligen är ute efter, men de får även Grapeshots VD och medgrundare som stöd under övergången.

Grapeshot har positionerat sig med en plattform som gör det möjligt att på ett effektivt och tydligt sätt segmentera olika kundgrupper. Plattformen används av flera annonsörer för att såväl få bättre träffsäkerhet på kunderna, som för att undvika att leverera innehåll som kan skada varumärket om de levereras till vissa segment.

Detaljerna kring köpet är inte offentliggjorda, men enligt ett uttalande från Eric Roza, SVP och General Manager på Oracle Data Cloud vill han personligen tacka Grapesots VD och medgrundare John Snyder för att han gått med på att ta en rådgivande roll under en övergångsperiod. Oracle säger vidare att uppköpet kommer att ”dramatiskt expandera [Oracles] Data Cloud expertis vad gäller kundgrupper och mätningar”.