“Öppenhet är den digitala annonseringens framtid”

Öppenhet och kontroll är de begrepp som den nya annonstekniken kommer kretsa kring i utvecklingens nästa steg. Därmed blir byråer och annonsörer mer effektiva – och digital annonsering återfår sin trovärdighet, skriver Kees de Jong från Sizmek i denna krönika.

Såväl byråer som annonsörer vill ha bättre kontroll över de medier och den data de använder och vilka avgifter de betalar till olika aktörer i den digitala värdekedjan. Öppenhet skapar stora möjligheter för den digitala branschen att visa sitt värde, främst vad gäller varumärkestrygghet och bedrägerier.

Byråer och teknikleverantörer som är öppna och transparenta om hur kundernas marknadsinvesteringar används kommer att blomstra. Det finns inte längre någon anledning att ställa bra resultat mot öppenhet. Rätt partner kan erbjuda bägge.

Utvecklingen drivs av världens ledande marknadsförare – till exempel gör Unilevers marknadsdirektör Keith Weed det helt klart att det digitala ekosystemets ogenomskinliga karaktär inte kommer att tolereras länge till.

I en bransch med nollbaserade budgetar, härjad av bedrägerier, dolda avgifter till byråer och techpartners och som har problem med att erbjuda överblick blir konsekvensen att de pengar som verkligen används på media minskar

För att ta ett verkligt exempel. Låt säga att en kund lägger 1000 kronor på sin favoritleverantör av managed services. Hur stor del av den tusenlappen går verkligen till den betalda annonsplatsen? Enligt en erfarenhetsgrundad bedömning – knappast mer än 17 procent. Vart tar resten vägen?

Jo, av de 1 000 kronorna går 10 till Ad Serving, 20 till Brand Safety, översikt och verifikation, 200 till SSP, 300 till tredjepartsdata, 200 till de som projektleder kampanjen och 100, slutligen, till den digitala serviceleverantören i form av plattformsavgifter. Alltså återstår 170 kronor till mediet där annonsen visas.

Detta är skälet till att marknadsförare och byråer bryr sig om öppenhet och vill ha kontroll – de vill veta hur mycket av pengarna de lägger ut som faktiskt går till mediet de betalar för. Därför måste de också ha klarhet hur de valda medieplattformarna presterar, var de finns och specificerat vad det hela verkligen kostar. Annonsörerna kräver kontroll över sina media, sin data, den kreativa processen och den samlade annonsinvesteringen.

Artikeln är skriven av:

Kees de Jong, Europachef Sizmek