Ooyala förbättrar sina analyser och mätmetoder för video

Ooyla öppnar idag upp sitt videoanalysverktyg, Ooyala IQ så att innehåll och publikengagemang kan mätas över flera videoplattformar samtidigt. Detta inkluderar exempelvis plattformar som JW Player, Brightcove, Kaltura, thePlatform, Flowplayer and Youtube och många fler.
Ooyala IQ analyserar publikbeteende och innehållets effektivitet i realtid oberoende vilken enhet användaren tittar på. Med de flerdimensionella analysfunktionerna kan kunder i realtid analysera stora mängder video. Analysen visar vilken typ av innehåll som konsumeras, engagemang och tittarsiffror. Data finns även tillgänglig genom ett API för ytterligare flexibilitet.
Ooyala IQs analys visar bland annat:
• Vilket innehåll som visas mest, hur innehållet visas och tittarsiffror enligt geografisk position (land, region, stad) i realtid.
• Hur innehållet fungerar, mätt efter typ av innehåll, typ av enhet, operativsystem, webbläsare, domän, spelare och trafikkälla.
• Vid vilka tidsintervaller innehållet konsumeras samt en historisk översikt hur innehållet presterat.
“Djupa analyser av video borde egentligen vara vedertaget och branschstandard men är det inte ännu. Genom att göra Ooyala IQ tillgängligt för alla innehållsleverantörer oberoende vilken videoplattform de använder tillgodoser vi ett av branschens stora behov som sträcker sig bortom vår kundbas. Något som är viktigt för alla bolag som använder sig av rörlig bild”, säger Jonathan Wilner, senior vice president för produkt- och affärsstrategi på Ooyala.