Online-TV och linjär-TV är nu lika stora

Millward Brown har nyligen släppt färska siffror som visar att TV på nätet är lika stor som linjär TV i 42 undersökta länder. Sveriges siffror avslöjar att online och demand håller på att ta över.

Studien som heter “AdReaction: Video Creative in a Digital World” frågade 13.500 personer i 42 länder, som har både en TV och en smartphone och/eller Tablet, om deras tittarvanor samt deras syn på videoreklam.

Konsumenter i åldrarna 16 till 45 år tittar på 204 minuter rörligt innehåll per dag fördelat jämt mellan linjär TV och TV på nätet. Fyrtiofem minuter spenderar de med att titta på rörligt innehåll i sin smartphone och 37 minuter med sin dator samt 20 minuter med sin tablet.

Endast 19 procent av de tillfrågade som tittar på TV på nätet tycker att annonser är intressanta jämfört med 27 procent som tittar på linjär TV. I mobilen blir vi ännu mer negativt inställda till annonser och hela 49 procent ville inte ha annonser i den plattformen. Hela 63 procent vill själv kontrollera vilka annonser de får se.

31 procent av de tillfrågade konsumenterna tycker att mobilannonser som kan hoppas över (skippable) fungerar.

Så här ser fördelningen ut i Sverige, jämfört med ovan globala siffror.
sverige_millward_brown
Källa: AdReaction: Video Creative in a Digital World, Millward Brown

Kontext är kung och likaså i denna undersökning. Hela fyrtiofem procent anser att annonser som är skräddarsydda efter deras profil och behov är bättre än alternativet.

“It is now possible to reach consumers at scale through multiple video channels, but simply applying the same thinking to each will make consumers skip or switch off. Consumers expect content to be bespoke to the context in which they watch it and receptivity to ads that fail to take this into account is extremely low. The learnings from AdReaction Video provide a clear roadmap that will help marketers build effective media plans and creative approaches that target the right people in the right context with the right content”, kommenterar Amanda Phillips från Millward Brown UK.

> Ta del av studien här.