Onlineannonseringen i Europa fortsätter att öka

Ny siffror från IAB (Interactive Advertising Bureau) visar att onlineannonseringen har ökat med 13, 4 procent under 2016 års första halva. Man förväntar sig också en fortsatt ökning, driven till stor del av mobilbaserad annonsering.

Studien – IAB Europe AdEx Benchmark study – konstaterar att internetannonseringen ligger på 18,6 miljarder euro (kring 181 miljarder kronor), och man förväntar sig också en tvåsiffrig ökning under resten av 2016.

Rapporten visar också att det är den mobila annonseringen som är avgörande för tillväxten, oavsett format:

  • mobil display har växt med 61,3 procent
  • mobil sökning har ökat med 57,3 procent
  • i Central- och Östeuropa så mobil display ökat med 100 procent

Faktum är att det är just Central- och Östeuropa (CEE – Central and Eastern Europe) som stått för en stor del av ökningen, som där varit 16,2 procent totalt sett. Tillväxten i Västeuropa har varit något långsammare, med 13,1 procent.

I övrigt så är det Display-annonseringen som fortsätter att växa snabbare än sponsrade sökningar, med 18,2 procent mot sökningarnas 13,3 procent. Å andra sidan så står sponsrade sökningar för 47 procent av den totala onlineannonseringen, medan display är något mindre och står för 37 procent.

Läs mer: Mobilbaserad internethandel bedöms stå för över hälften av E-handeln om fem år

Slutsatsen är dock alltså att det fortsatt är det mobila som driver den digitala annonseringen, något som lär fortsätta även under den närmaste framtiden.