Omvänt mentorskap – en intressant idé

Omvänt mentorskap handlar om kunskapsutbyte mellan generationer av yrkesverksamma personer.

Chefer behöver förstå hur yngre generationer ser på sitt arbetsliv och på användningen av ny teknik för att öka företagets konkurrenskraft och för att attrahera rätt medarbetare.

En smart idé från företaget Mentorerna.se som sett en ökad efterfrågan på yngre mentorer.

Företag som Microsoft, Volkswagen och Sverige Radio är exempel på företag som har infört Omvänt mentorskap.

Vår erfarenhet är att mentorskap av denna typ skapar nya insikter och energi både för chefen som väljer en yngre mentor och för mentorn. En annan effekt är att förståelsen för hur ny teknik kan öka kundernas upplevelse och därmed öka företagets konkurrenskraft. För den yngre mentorn skapas ett värdefullt affärsnätverk och nya möjlighet till en karriär i organisationen, förklarar bolaget i ett pressmeddelande.

Fler borde använde yngre generationer på jobbet för att förstå den digitala kulturen och hänga med i svängarna.

Och nej, vi har inte blivit sponsrade av det här företaget. Tyckte bara att det var en bra idé och värd att lyfta fram.