Omni Pod har 83 000 lyssningar i veckan

Fem månader efter lansering är Omni Pod uppe i 83 000 lyssningar i veckan och 15 000 lyssningar per dag. Det står klart när Omni från och med nu redovisar sin lyssning på Poddindex.se.

När vi nu finns med på Poddindex får vi en oberoende bekräftelse på vad vi redan sett i våra egna mätningar, att vi har över 80 000 lyssningar i veckan. Med så många lyssningar bara efter några månader gör det oss till Sveriges snabbast växande nyhetspodcast och Sveriges näst största dagliga nyhetspodd, säger Henrik Svensson.

Upp till Sveriges Radios Ekot-podd, med sina omkring 350 000 lyssningar i veckan, är det ännu en bit kvar.

SR Ekot har funnits sedan 1937, så de har så att säga lite försprång. Men det är intressant att våra lyssnare lyssnar på Omni Pod över fyra gånger per vecka, vilket är oftare än den genomsnittlige Ekot-lyssnaren lyssnar på Ekot, säger Omnis chefredaktör Markus Gustafsson