Olle F. förklarar: Så kan det digitala tempot rädda en hotad bransch

Marknadsföring är ett spel på många fält och med många roller. Digital marknadsföring får nyckelfunktioner i allt fler sammanhang tack vare sina speciella kommunikationsegenskaper.

Ett par exempel: Hemnets och Blockets dominans som media för försäljning av småhus och lägenheter, snart också kopierat av bilbranschen. Faktureringsfunktionens snabba överflyttning från post till e-post, hur näringspolitiska debattinlägg från glesbygd och storskog kan rädda en hotad bransch tack vare Facebooks unika accelerationskraft.

Låt oss ta en titt på en högaktuell match i marknadsföring/opinionsbildning. Rond 1.

En ilsken riksdagsman från Dalarna, moderaten Carl-Oskar Bohlin, slog larm i ett Facebookinlägg i lördags. Det hade publicerats på morgonen i Dalarnas Tidningar, man kunde känna på vibrationerna hur opinionsskummet vispades upp.

DET BLIR – I PRAKTIKEN – FÖRBJUDET ATT ELDA MED VED.

De fattiga ska frysa, man får inte ens elda med en egen vedpinne i nyköpt kamin om inte den uppfyller nya och mycket höga miljökrav på avgasutsläppen. Dagens genomsnittsvärden skulle inte räcka till.
Det har Boverket bestämt. De nya reglerna träder i kraft så snart isen har smält. Där och då anges hur svidande hårda krav som ska ställas på avgasutsläppen från alla nya uppvärmningsanläggningar som eldas med vedråvara eller pellets. De måste vara godkända på platsen där de är inbyggda eller står.

Som riksdagsman Bohlin konstaterar:
”Den som ändå tror sig ha en vedspis som klarar kraven måste i varje enskilt fall kunna bevisa detta genom att först installera spisen, för att sedan få reda på att den inte blir godkänd. Låt oss därför i fortsättningen referera till detta beslut som vad det de facto är – ett förbud mot installation av nya vedspisar.”

Den genomsnittliga vedspisen klarar inte av de krav som den nya förordningen ställer. Det innebär när utsläppsnormerna tillämpas över hela fältet att den som har vedspis eller kamin som reserv. kan bli förbrytare om den används t ex vid långa elavbrott. I bakgrunden finns ett EU-direktiv, men Boverket har från sin skånska utsiktspunkt ”gjort en alltför långtgående tolkning av vad direktivet faktiskt kräver”. Och det går tvärtemot rikets ambitioner att höja den civila försvarsberedskapen.

Öppna spisar är undantagna – varför?

Att – som Boverket gör – motivera ingreppen mot vedeldning med Sveriges roll som ledare i miljökampen mot cancer och annat elände är inte trovärdigt. Riksdagsman Bohlin pekar med häpnad på det faktum att alla öppna spisar utan hinder får användas och installeras, trots att de har sämre verkningsgrad än moderna vedspisar och kaminer.

Vad innebär de nya vedeldningsreglerna för handeln? Det är naturligt att jämföra spisar och kaminer med bilar även om det finns stora skillnader. Om det fanns en väl utvecklad andrahandsmarknad för spisar, kaminer och kakelugnar så skulle den med en gång begränsas till den översta miljöklassen. Tänk då på konsekvenserna om all försäljning av begagnade bilar skulle förbjudas, utom miljöbilar. Från t ex 1 juli 2018. Samma sak med nya bilar, alla utom miljöbilar. Bilägarna skulle kanske klara sig, alla registrerade bilar skulle ju få fortsätta att köra. Och svarta marknader växer snabbt upp. Men handeln kan hamna i ett strypgrepp och skadas svårt innan politikerna hinner fatta vad byråkraterna har ställt till med.

Vad riksdagsman Bohlin inte skriver om är vem som använder gamla vedspisar och kaminer. Jo, det är sommarfolket, fritidsfolket, de som politikerna väntar sig ska hålla liv i glesbygden. Och så finns det gubbar och gummor i små röda stugor som inte har råd med någonting alls men inte får komma in på äldreboenden därför att de inte behöver nattlig tillsyn. Och så samerna.

Som riksdagsman Bohlin slutar sitt heta inlägg: ”Rör inte våra vedspisar. inget gott kommer ur det”. Ofta är det branschförbunden, inte medlemsföretagen, som står för kontakterna med lämpliga kommunikatörer och nätverk. I nästa rond kommer företagen och kunderna in som vittnen. Det digitala tempot gör det möjligt att växelspela som ett vältrimmat hockeylag.

Det ska bli intressant att följa hur det går för Boverkets nya, skarpa utsläppsnormer. Om de tål kontakten med den digitala verkligheten.

Artikeln är skriven av:

Olle F. Ringenson

Olle F. Ringenson har i många år skrivit artiklar och krönikor om marknadsföring för näringslivspress, bl a Indurstria, Vår Industri och SvD/Näringsliv..