Olagligt att skicka e-post till anställda efter arbetstid

Efter att Frankrike uppmärksammat en ökande grad av arbetsrelaterad stress lades redan 2014 ett lagförslag om att arbetsgivare inte ska få skicka mail till sina anställda efter arbetstid. Detta förslag klubbades i förra veckan, och lagen kallas ”Rätten att koppla ned”.

Att vara ständigt uppkopplad och tillgänglig är något som uppmärksammats även i Sverige. Vi svarar på mail sent på kvällarna, och allt fler börjar titta igenom mailkorgen redan innan de klivit upp ur sängen på morgonen. Men den senaste tiden har många börjat koppla ner sina mobila enheter för att vara mer närvarande i stunden. Frankrikes senaste lag är således bara en fortsättning på en trend som vi redan börjat anamma.

Läs även: Allt fler kopplar ner mobilen för en personligare touch

Lagen omfattar visserligen bara företag med fler än 50 anställda, och gör det olagligt för chefer att skicka mail till sina anställda på kvällar, helger och semestrar. Lagen tvingar arbetsgivare att ta fram riktlinjer för hur och om de anställda förväntas läsa och svara på mail utanför arbetstid.

Däremot finns det inga riktlinjer för hur mail mellan anställda får skickas, och i en projektgrupp finns det därför inga hinder för att fortsätta maila varandra som förut. Intressant nog finns heller inget straff kopplat till lagen, vilket innebär att en chef som bryter mot lagen inte riskerar några repressalier. Vilka praktiska effekter lagen kommer att få är därför oklart. Men det är i vilket fall som helst en tydlig signal från Frankrikes regering att arbetsrelaterad stress är ett allvarligt samhällsproblem.