“Ökad internettrafik ger svenska företag nya affärsmöjligheter”

I veckan lanserade Cisco sitt årliga nätverksindex, som analyserar den globala internettrafiken. Här kommenterar Victor Engelbrecht Dohlmann som är Nordenchef på Veeam hur ökningen av internettrafiken kan resultera i nya affärsmöjligheter.

Rapporten visar internettrafiken kommer att tredubblas under de kommande fem åren och antalet användare öka från 3,4 miljarder (2017) till 4,8 miljarder (2022). Samtidigt kommer vi att se mer än 28 miljarder uppkopplade enheter och anslutningar år 2022 och hela 71 procent av all internettrafik kommer att ske via trådlösa uppkopplingar.

Den här senaste rapporten lyfter inte bara det faktum att mängden data fortsätter växa, utan förändras när det gäller hastighet och tillgänglighet för konsumenter och företags behov. Tidigare fanns data begravd i silos men nu delas den i större sammanhang och containers.

Vi märker också hur mer av den ostrukturerade data sparas och analyseras för att sedan användas till att skapa mer affärsnytta. Det kan handla om data från e-post, meddelanden och kommentarer i sociala medier, foton, video och ljud. Detta ökar företagens behov av datalagring, men även konsumenterna behöver mer utrymme, till exempel som backup på iCloud.

Snart kommer prediktiva analyser och diagnoser att bli ett fungerande stöd för företag, genom att stötta den dagliga verksamheten och samtidigt minska administrationen runt systemen. Det får stor betydelse för it-organisationen, som ju dignar under bördan av en allt spretigare miljö med mer data och fler krav på att leverera från resten av företaget.

Dessutom, när snart 5G börjar införas i delar av Europa – hur mycket kommer det att påverka dataanvändningen? Överföringen för konsumenter räcker troligen, borträknat dem som strömmar helgens fotbollsmatcher i HD-video från mobilen … Men på företagssidan kommer vi troligen få se drastiskt förändrad datastatistik när väl 5G blir normen.

Från ett svenskt perspektiv gäller att ju mer data som skapas och lagras, desto större möjligheter ger det inhemska företag att förstå sina kunder och anpassa tjänster och affärsmodeller – som idag är långt ifrån optimala. Men det kräver högkvalitativ datahantering, där tillgänglighet och säkerhet fungerar oavsett vilken enhet som råkar utnyttja den. Och att företagen blir verkligt hängivna att leverera tjänster som alltid är ”på” till sina kunder, genom att undvika de många fallgropar som kan leda till avbrott. Oavsett om det handlar om tillgång till banktjänster, tv eller en viktig medicin. Det blir en absolut kärnfråga att hålla erbjudandet tillgängligt oavsett den mängd av, hastighet på eller typ av data som tjänsten kräver.

Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam