Ökad effektivitet och minskade lokalkostnader genom distansarbete

I en 2-årig studie som Stanford professorn Nicholas Bloom gjort framkommer det att medarbetare som får arbeta på distans är 13 % mer effektiva och 50 % mindre benägna att sluta, dessutom minskar kostnaderna för kontorslokaler dramatiskt. Distansarbete är helt enkelt win-win för alla parter!

Bloom använde studien som utgångspunkt för att hamra in budskapet att företag som inte har en flexibel inställning till distansarbete omedelbart bör skaffa sig en sådan. Han menar vidare att tanken att arbete endast kan utföras på en kontorsplats är en kvarleva från den industriella revolutionen. I dagens läge finns mycket mer som talar för distansarbete än som talar för kontorsarbete.

I takt med att städerna blir större och tekniken blivit bättre är det helt enkelt jobbigare att ta sig till ett kontor än att koppla upp sig i nätverk för att samarbeta på distans. Kommunikationsverktyg som Slack, Zoom och Skype har gjort det enkelt att kommunicera över nätet och verktyg för att dela dokument och filer finns det massor av.

Studien gjordes under två år på det Shanghai-baserade reseföretaget Ctrip, där frivilliga delades in i två grupper. Ena gruppen fick arbeta på distand under 9 månader och bara behöva komma in till jobbet en dag i veckan. Den andra gruppen behövde vara på kontoret som vanligt. Resultatet visar på en chockerande förbättring hos de som jobbade på distans. Hela 13 % högre effektivitet och 50 % lägre personalomsättning under de två år som projektet pågick. I rena pengar innebär bara effektivitetsökningen en ökad vinst på 2.000 dollar per medarbetare. Tillsammans med den minskade personalomsättningen och kostnaderna för kontor kan distansarbete bli en oerhört lönsam affär för de företag som tar till sig konceptet.

Undersökningen visade att effektivitetsökningen huvudsakligen berodde på två saker:

  • Dels kunde de som arbetade hemifrån se till att arbeta hela arbetsdagen och inte smita tidigare för att slippa fastna i trafik på vägen hem.
  • Dels kunde de som arbetade hemifrån koncentrera sig bättre eftersom de inte blev störda av arbetskollegor, telefoner och annat som annars hackar upp arbetsdagen.

En annan fördel för exempelvis Stockholm skulle vara att det då skulle gå att ombilda kontorslokaler till lägenheter, och plötsligt har vi även löst bostadskrisen, samtidigt som människor är mer nöjda på sina jobb och företagen tjänar mer. Med mer distansarbete skulle vi helt enkelt kunna lösa massor av problem på en gång, så frågan är varför inte fler företag börjar tillåta medarbetarna att arbeta hemifrån, eller från något annat ställe som de själva väljer? Det verkar ju vara lönsamt på många sätt.