Ökad digital närvaro är bra – men hur?

Över två tredjedelar av alla beslutsfattare satsar på att öka den digitala närvaron de närmaste åren för sitt företag. Men det som stoppar pressarna är att endast en tredjedel av dessa beslutsfattare anser att de har kompetens och verktyg för att klara av satsningen, enligt analysföretaget YouGov.

Över 65% av beslutsfattarna berättade i studien att de tänker även öka företagets närvaro i sociala medier för att effektivare nå ut till anställda och andra intressenter.

Sociala media skapar störst oro bland beslutsfattare. Över 16 procent sa att de helt saknar kunskapen för att kunna ge sig ut bland sociala medier på ett tryggt sätt.

Studien genomfördes av YouGov som frågade 752 beslutsfattare inom en rad olika ämnen.