Odysseys Click 2 buy ger annonsörer information om kundens hela köpresa

Att förstå kundens hela köpresa är något som många annonsörer drömmer om, men som få lyckats med. Nu lanserar den nystartade företaget Odyssey projektet Click 2 buy, som genom en kombination av digital beteendetracking och enkäter kan fånga hela kundresan, och hjälpa annonsörer att optimera sin marknadsföring säger Tobias Sjöqvist, grundare och partner på Odyssey och VD i Qogai Analytics (bilden).

Det är svårt att kombinera såväl digitala som analoga beröringspunkter, koppla ihop annonser på olika digitala plattformar och även förstå när köp skett både på nätet och i fysiska butiker. Flera företag erbjuder tjänster för att veta när en kund exponerats för en annons, och när de sedan gjort ett köp. Ofta försöker man även få information om fysiska köp genom kundklubbsdata och kortanvändning, men att få en fullständig bild av alla beröringspunkter är väldigt svårt.

Genom en nyligen utvecklad tracker (Qogai Watch) som en riksrepresentativ panel laddar ner på sin mobil och dator kan Odyssey få information om allt som kunden exponeras för i digitala miljöer. Trackern fångar såväl var paneldeltagaren klickar, som vilka appar de använder, vad de söker på via exempelvis Google och vilka sidor de surfar in på, även när de rör sig på plattformar där data annars är svår att komma åt såsom Facebook och YouTube.

Denna data kombineras sedan med korta enkäter på en till två frågor som skickas ut varannan dag. Enkäterna fångar deltagarens aktiviteter i den analoga världen som exempelvis köp i fysiska butiker eller annonser som setts i fysiska miljöer.

Informationen från panelen kan sedan användas för att optimera annonskampanjer och förbättra kundsegmenteringen baserat på hur den totala kundresan ser ut. Odyssey menar att de genom Click 2 buy kan öka försäljning såväl online som offline, och samtidigt öka träffsäkerheten i marknadsföringen.

Några av de frågor Odyssey lovar kunna besvara är:

  • Vilken roll har sociala media spelat i köpresan?
  • Hur har kunden använt sig av sökningar under köpresan?
  • Vilka kundsegment föredrar att handla online respektive offline?
  • Var och hur fungerade uthämtningen av produkter köpta online?

All data analyseras av Odysseys egenutvecklade analysplattform Qogai, som analyserar stora datamängder ner på single source nivå, vilket innebär att ingående information kan fås om alla olika typer av paneldeltagare.

Det hela är initialt upplagt som ett projekt där datainsamlingen kommer pågå under två månader, och därefter kommer all data att analyseras och samlas i en rapport. Odyssey letar just nu annonsörer som vill delta i projektet som avser starta nu i mars, med en rapport färdig i augusti. På sikt kan det hela komma att utvecklas till en abbonemangstjänst som företag kan jobba med löpande, men ännu är det i utvecklingsfasen och projektet är därför tidsbegränsat. För de annonsörer som deltar i projektet finns mycket att hämta, även om prislappen också är därefter. Men om du kan få ingående data om dina kunders totala köpresa så kanske det är värt det. Om Odysseys löften infrias så kommer du kunna sälja mer med en lägre annonsinvestering per kund, med tillräckligt stor kundbas lär investeringen med andra ord kunna hämtas hem förhållandevis snabbt.