Oberoende internet tappar ekonomisk kraft

Kommer du ihåg en tid då internet var allas låda att förverkliga sina drömmar med. Visst finns det fortfarande möjligheter men idag går en allt större del av intäkterna till allt färre bolag.

Internet håller på att tappa sitt oberoende när nu några få bolag lägger beslag på en allt större del av intäkterna och omsättningen.

giants_finance

Som ovan graf illustrerar tar jättarna Facebook, Google, Twitter och Linkedin en allt större andel av annonsintäkterna på nätet.

Under år 2015 kommer fördelningen i USA att vara 40.1 procent av alla annonsintäkter till Google, 13.2 procent till Facebook, 2.2 procent till Twitter och 1 procent till Linkedin.

Det är som när de stora shoppingcentrumen flyttade in i förorten och de små butikerna fick stänga igen. Samma sak håller nu på att hända på internet.

Om vi vill bevara nätets oberoende krafter måste vi även satsa på de mindre aktörerna. Du som nu är annonsör och läser detta kan ta med Dagensanalys.se i den satsningen. Vi skulle uppskatta det enormt mycket <smiley>.