Oberoende certifiering mot annonsbedrägerier lanseras av JICWEBS

The Joint Industry Committee for Web Standards  – JICWEBS är en organisation som ansvarar för skapa standarder kring företags beteenden kring digital handel i Storbritannien och Irland. Nu lanserar man en oberoende process som ska minska risken för att företag visar vilseledande eller farliga annonser.

Läs mer: Annonsbedrägerier näst största marknaden för organiserad brottslighet efter kokain

Publicister, reklamagenturer och annonsskapare kan nu skriva upp sig för att bli recenserade av JICWEBS för en oberoende verifiering av deras annonsprocesser. Dessa genomförs av tredjepartsaktörer, bland annat BPA Worldwide och andra.

De som antas följa JICWEBS principer mot annonsbedrägerier och god sed kommer därmed få ett certifikat som bevis på detta.

Läs mer: Nya regler ska hindra mängden annonsbedrägerier

Man förväntar sig att dessa certifikat kommer att börja delas ut under det sista kvartalet 2016, och JICWEBS tror att detta är ett bra sätt för företag att visa att de faktiskt vill minska risken för annonsbedrägerier inom den digitala industrin.

“Att vara certifierad (av en oberoende part) av industrin för att deras processer minskar risken för bedrägerier kommer att göra företagen mer attraktiva och pålitliga för annonsörer”, kommenter Richard Foan från JICWEBS styrelse.

Kommer vi att få en liknande standard i Sverige eller Norden?