Nytt verktyg ska underlätta användandet av flera data- och analysplattformar

Ett nytt verktyg lanseras nu av Go2Group, med löftet om att kunna integrera insikter och analysdata från flera olika plattformar. Tanken är att lätta på förvirringen som annars kan uppstå när man använder sig av flera olika datatjänster.
Verktyget, ConnectAll Insights, får åtkomst till de olika systemens API:s, görs tillgänglig och presenteras på ett standardiserat vis. All data synkroniseras automatiskt på ett kontinuerligt sätt.
Läs mer: Databashanterare – troligtvis världens otacksammaste jobb
Användare kan sedan välja att fortsätta med sina existerande verktyg, eller komma åt den enhetliga data som finns i det nya systemet. Den ökade arbetsbörda och förvirring som annars uppstår när man använder sig av flera tjänster samtidigt ska därmed vara enklare att undvika.
Go2Group vill erbjuda en tjänst som gör det lättare att “implementera mer data-drivna beslutsprocesser”, enligt systemets chefsarkitekt, Doug Bass.