Nytt verktyg identifierar subliminala ansiktsuttryck

Företaget Human, som utvecklar teknik för att tolka undermedvetna känslomässiga egenskaper och förutspår mänskligt beteende, har lanserat ett verktyg som kan läsa konsumenternas subliminala ansiktsuttryck och reaktioner på produkter och kampanjer i realtid.

Med termen subliminal perception avses fenomenet att en individs tankar, beteenden eller känslor påverkas av stimuli som inte uppfattas på en medveten nivå. Den omedvetna registreringen av stimuli kallas för subliminal perception.

Verktyget använder “artificiell känslomässig intelligens” och ansiktsigenkänning och är utformad för att stödja marknadsföringskampanjer, kundnöjdhetstudier och feedback. Enligt företaget upptäcker mjukvaran i verktyget i realtid emotioner och karaktäristiska drag – som passion, ärlighet, lycka, sorg och ilska – ger ett mer exakt svar, samtidigt som man minimerar bias.
“Vår programvara gör det möjligt för företag att bedöma sina kunders instinktiva reaktioner mot en viss kampanj eller produkt, jämfört med sina konkurrenter. Det kommer att göra det möjligt för företag att få mycket större inblick i enskilda beteendeegenskaper som kan användas till stor nytta när man prövar nya produkter, startar marknadsföringskampanjer och får feedback från kunder,” säger skaparen Yi Xu.