Nytt redaktionellt system på HD och Sydsvenskan ska visa vägen

Systemet heter Calpal och ska besvara frågor som publiceringstakten, vad man ska göra med metadata och hur redaktionen kan bli mer datadriven.

Bakgrunden var att redaktionen såg svaga samband mellan antalet publiceringar, trafik och konverteringar. Variabler som många mediehus brottas med idag. Vad är den optimala publiceringstakten? Hur långa ska artiklarna vara? Är content king i en värld där allt ska gå så snabbt? Viktiga frågor som nu Calpal ska hantera och vägleda redaktionen i.

Systemet optimerar utifrån historiska data kring publiceringar, trafik och konverteringar. Ett format som nu redaktionen där möjligt förhålla sig till.

Formatet är nedbrutet på olika delar av dygnet, dag- och veckonivå och målstyrt utifrån den metadata redaktionen klär sina publiceringar med. Den viktigaste metadatan är nyhetsvärde, genus, artikeltyp och livslängd. Varje redaktion har ett eget mål att förhålla sig till, ett mål som tagit fram tillsammans utifrån data och publicistiska ambitioner.

Calpal är visualiseringen av det här formatet nedbrutet på tidning och avdelning, dag och vecka, artikeltyp och genus. Det går därför att följa i realtid följa hur redaktionen ligger till mot de olika målen. Och inte minst: det går att agera på datan som visas, skriver Mattias Pehrsson som är Head of Editorial Development för tidningarna.

Samtidigt som Calpal ska optimera publiceringarna på  HD och Sydsvenskan är det även tänkt som ett styrinstrument för hela verksamheten.

Calpal har tagits fram av utvecklingsavdelningen och redaktionen på Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan och presenteras för första gången på Navigas (tidigare Newscycle och Infomaker) årliga utvecklarkonferens