Nytt konsultbolag med fokus på Smart Data och AdTech-lösningar

Media720 och MktMedia, som medarbetarna nyligen köpte loss från bl a Stampen, lanserar nu tillsammans NextGen Tech. Ett renodlat konsultbolag som ska hjälpa medieföretag, kommunikations- och marknadsavdelningar med strategiska och operativa konsultinsatser.
– Den digitala utvecklingen går fort och för att skapa maximal lönsamhet gäller det att nyttja tekniken på rätt sätt. Idag finns enorma möjligheter om du kan hantera data, inte minst att utnyttja och kombinera online- och offlinedata. Även om många företag redan har tillgång till värdefull data så finns ett stort behov av konsulthjälp när det gäller att analysera, strukturera och utveckla arbetet med data för att bli framgångsrik, säger Hanna Konyi, VD på NextGen Tech med 10 års erfarenhet av området.
NextGen Tech ägs gemensamt med Media720 och kommer att bli ett naturligt komplement till dagens verksamhet med verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och utbildning.
– Många av Media720s kunder inser värdet av data men har svårt att komma igång eller dra nytta av den fullt ut. Här kompletterar NexGen Tech oss i samarbetet med våra kunder och kommer att tillföra en kompetens som vi delvis saknat, säger Björn Lorentzi, vd på Media720. Dessutom kommer denna kompetens väl till pass vid rekryterings- och interimslösningar. Nu blir vi ännu bättre på att hitta och kvalitetssäkra kvalificerad digital kompetens.