Nytt index ska ge mer kunskap om konsumenternas onlinevanor

Amerikanska The Intent Lab har nyligen släppt en ny konsumentindex som ska mäta konsumenter kommer i kontakt med företag och varumärken innan de bestämmer sig för att köpa något från dessa – eller gå vidare.

The Intent Lab är ett samarbete av läroverket Northwestern University Medill School of Journalism, Media and Integrated Marketing Communications och marketing-firman Perfonics Worldwide. Den nya Indexen ska kallas DSI (Digital Satisfaction Index), och ska alltså hjälpa företag att förstå kundernas internetvanor och förhållande till deras varumärke.

Läs mer: Var tredje konsument känner sig missförstådd av företagen

DSI har skapats med hjälp av personliga intervjuer med 3000 konsumenter från USA och Storbritannien. Utifrån dessa har man definierat fyra olika nyckelfaktorer – Tillit, Användbarhet, “Social” och Integritet. Dessa poängsätts sedan på en 100-graders poängskala, och visar på hur nöjda konsumenterna är i förhållande till dessa faktorer.

Tillsammans med olika statistiska analysmodeller kan man sedan analysera dessa för att bättre se samband och mönster bland de digitala kunderna. Enligt Intent Labs VD Michael Kahn så hoppas man att DSI nu ska “sätta en ny industriell standard”, och hjälpa företag att bättre förstå mekanismerna kring det som kallas “intent” – drivkrafterna kring köp av varor.

Behöver du hjälp med att nå rätt målgrupp med din digitala annonskampanj? Klicka här.