Nytt index säger sig visa på goda tider

Pyramid Communications och nätverket Marknadscheferna tyckte det fanns för få index om framtiden för marknadsföringsbranschen, så de har i år startat ett eget genom att fråga marknadschefer i alla typer av bolag om deras planer och arbete. “Stark optimism” säger Pyramid, men hur säkra kan vi vara på den slutsatsen?

40 procent av dem som har svarat i undersökningen säger sig planera att öka sina marknadsinvesteringar, mot bara 14 procent som kommer att minska dem. Bland de 78 svarande företag som har över en miljard i omsättning, är optimismen större: 52 procent eller 41 företag, planerar att öka marknadsinvesteringarna. Det är svårt att se att den skillnaden skulle vara statistiskt säkerställd i en så liten och heterogen grupp av svarande.

Reklambyråerna gör klokt i att inte ta just den här undersökningen till intäkt för att hoppa högt och börja nyanställa för att möta vågen av nya uppdrag. Att representanter för företag gärna ser optimistiskt på det egna företagets framtid, är inte ovanligt i den här typen av undersökningar. Så som frågorna formulerats går det heller inte att säga om den totala reklamkakan kommer att öka.

Enligt undersökningen hänger väldigt många företag kvar vid traditionella marknadsföringskanaler på papper, men det ska troligen mest ses som ett utslag av att nästan fyra av fem svarande jobbar inom B2B. Det är också värt att fundera på vad det innebär för resultatet att 92 procent av de marknadschefer som fick en chans att svara på enkäten under de sex veckor den låg ute, valde att avstå. Antalet svarande är visserligen det viktigaste i statistiska undersökningar och 282 svar är gott nog för att kunna dra slutsatser samlat för alla svarande, men med ett så stort bortfall måste man ställa sig frågan om det bara var en viss typ av företag som svarade.

Bilda dig en egen uppfattning genom att läsa Pyramids resultatredovisning här.