Nytt dataformat och Expressens demografier inkluderas

MMS kommer gå över till ett nytt dataformat från Comscore i början av nästa år.

En förändring i det nya dataformat är att tittartid kommer mätas mer korrekt. Dagens tidsmätning är väldigt exakt men ibland kommer det in tittarpass med extrem tittartid.

I samband med övergång till nytt format kommer alla panelisters ID att ändras från en dag till nästa, vilket påverkar möjligheten att följa räckvidd (kampanjuppföljning reklam) över skarven på online.

Samtidigt som MMS går över till nytt dataformat kommer Expressens demografier på reklam inkluderas i valutan. Den första dagen som inkluderar demografier är 2020-01-27.