Nytt dataarkiv samlar undersökningsbranschens historiska utveckling

Brittiska The Archive of Market and Social Research (AMSR) bygger ett dataarkiv kring utvecklingen av marknads- och socialforksningsindustrin från 1930-talet och framåt. Därför vänder man sig nu till alla inom marknadsföringssektorn med en förfrågan; ge oss all er historiska data!

Som en del av ett omfattande samarbete mellan organisationerna Market Research Society (MRS), Association of Qualitative Researchers (AQR) och Social Research Association (SRA) så siktar AMSR alltså på att spara alla resurser från undersökningsbranschens tidiga dagar tills idag.

Saker som intresserar är större studier, teknisk utveckling, undersökningsresultat, biografisk data, publicerade studier, journaler och böcker  – och allt detta ska komplettera AMSR:s redan omfattande samlingar (fysiska och digitala). Allt detta ska sedan bedömas och organiseras, innan hela rasket görs tillgängligt för allmänheten genom att publiceras via The History of Advertising Trust.

Enligt Lis Nelson, som är ordförande i AMSR så handlar detta om mer än bara ekonomisk historia – utan är också en del av Storbritanniens “kulturella historia. Marknads- och samhällsforskning har kartlagt vårt samhälles utveckling och dess attityder, och spelat en avgörande roll i allt från annonsering till offentliga policys”.

Läs mer: Hat är starkare än kärlek – avslöjar ny TV-studie

Undrar om det finns utrymme för liknande arkiv i Sverige? Och kommer historisk forskning kunna ge mer och bättre insikter även kring dagens annonskampanjer?

Behöver du hjälp med att nå rätt målgrupp med din digitala annonskampanj? Klicka här.