Nyhetssajter viktigare än Facebook i ny undersökning

En undersökning från företaget Audience Project visar att Facebook tappar i popularitet medan nyhetssajter blir allt viktigare bland personer i Norden.

2017 gjorde undersökningsföretaget Audience Project en studie kring var man fick sina nyheter. Studien kallades News Consumption Study, och visade att Google och Facebook låg topp 3 över de hemsidor man ansåg viktigast för sitt nyhetsinhämtande. Nu, när de repeterar studien, har det hänt en hel del. Google ligger visserligen kvar på förstaplatsen, men Facebook har halkar bort från topp 3 placeringen, och istället har nyhetssajter såsom Danska DR, Norska VG, Svenska Aftonbladet och Finska Yle seglat upp.

I Sverige har andelen som sätter Facebooks hemsida som topp 3 sjunkit från 19% till 15%, medan det hos våra norska grannar har sjunkit från 33% till 18%. Studien tar dock inte hänsyn till att många idag använder appar istället för att gå till hemsidan, och sannolikt kan flera an dessa använda Facebookappen i högre utsträckning.

Däremot visar studien att nyhetssajterna gått om TV som viktigaste kanal för att få nyheter. I Sverige menar 39% av respondenterna att nyhetssajter är deras viktigaste källa till nyheter, och 72% besöker en nyhetssajt minst en gång per vecka. Det är bara i Tyskland som TV fortfarande är viktigare som nyhetskanal än nyhetssajterna.

Dessvärre sjunker förtroendet för nyhetssajter stadigt, och Sverige toppar ligan med hela 42% som menar att de litar mindre på nyhetssajter idag än bara förra året. Det är med andra ord en splittrad konsumentgrupp som dels vänder sig till nyhetssajter i högre utsträckning än förr, men som även misstror dem mer än tidigare. Det kan dock till viss del förklara en ökad villighet att betala för nyheter. I Sverige har andelen som betalar för att få tillgång till nyhetssajter ökat från 15% till 20%, och andelen som är villiga att betala har ökat från 5% till 6%. Även om det finns vissa överväger att sluta betala för sina nyheter finns det totalt sett en stor potential för nyhetssajter att ta betalt. Sannolikt ger det en känsla av högre kvalitet, och kan därför till viss del motverka det sjunkande förtroendet.

Om vi mot bakgrund av denna studie spanar framåt ser det ut som att nyhetssajter är på frammarsch, och att det finns en ökad vilja att betala för sina nyheter, då gratissajter (såsom Facebook) inte kunnat leverera tillförlitliga nyheter. Att TV-tittandet sjunker borde i dagens läge inte förvåna någon, däremot vore det intressant att se hur nyheter i videoformat online står sig mot nyheter i textformat. Den jämförelsen finns dock inte i studien.

Studien är baserad på 14.000 intervjuer i Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, USA och Tyskland.

Du hittar hela studien här!