Nyhetsfenomenet Newsner kopplar greppet om Facebook

En undersökning som analysföretaget Ezyinsights gjort visar att Newsner har fler interaktioner på Facebook än både Aftonbladet och Expressen tillsammans. Däremot har Newsner betydligt färre inlägg än de båda konkurrenterna, så vad är hemligheten?

Redan i förra årets mätning framgick det att Newsner gått mycket starkt framåt på Facebook. Men trots en mycket stark tillväxt räckte det inte för att gå om Expressen som då var den obestridde mästaren på nyheter på Facebook. Under 2016 verkar det som att Newsner experimenterat med sitt videoinnehåll, men mot slutet av året började man hitta ett fungerande koncept, som sedan legat till grund för framgångarna under 2017.

Läs även: Newsner växte mest på Facebook

Newsner lyckas under 2017 skrapa ihop hela 51,5 miljoner interaktioner i sina olika Facebookkanaler, medan Expressen fått 22,7 miljoner och Aftonbladet 24,6 miljoner. Ser man dock till respektive publicists huvudsida så blir inte Newsner lika dominant även om de fortfarande ligger först. På huvudsidan har de totalt 21,5 miljoner interaktioner, medan Expressen har 18,2 och Aftonbladet 12,1. Det visar att majoriteten av interaktionerna kommer från Newsners andra sidor, såsom “Ett gott skratt” och “Sportbibeln”. Samma sak gäller för Aftonbladet där mer än hälften av interaktionerna kommer från sidor såsom “Sportbladet” och “Vi som älskar hundar”. Enda gången Expressen gick om Newsner i antalet interaktioner var under terrorattacken i Stockholm, i övrigt har Newsners huvudsida haft omkring 500.000 fler interaktioner per månad än Expressen, och närmare en miljon fler per månad än Aftonbladet.

Expressen har fortfarande flest följare totalt sett, med över 450.000, men Newsner är hack i häl på 441.000. Däremot har de båda följts åt i att öka sin följarskara under hela året, så det finns ingen tydlig trend att Newsner kommer gå om Expressen i det här avseendet.

Men vad beror då framgången på? Enligt Johan Rikner, VD för Nyheter365 som äger Newsner, är det framför allt den stora satsningen på rörlig bild som drivit upp interaktionerna. Under 2017 har Newsner fyrdubblat antalet videovisningar jämfört med 2016, och Facebooks prioritering av videomaterial har givetvis varit en bidragande orsak.

Samtidigt publicerar Newsner betydligt färre inlägg än både Aftonbladet och Expressen. Expressen har stadigt publicerat mellan 900-1000 inlägg per månad, medan Aftonbladet legat omkring 800 med en dipp till 600 under sommarmånaderna. Samtidigt ligger Newsner stabilt omkring 450-500 inlägg per månad, vilket är hälften av Expressens publiceringstakt. Svaret ligger i att Newsner lyckas skapa mycket högre engagemang kring sina inlägg, och får i snitt 3842 interaktioner per inlägg medan Expressen ligger på 1318 och Aftonbladet 1641.

Det verkar med andra ord som att Newsner lyckats hitta ett format av nyheter och rörlig bild som berör och engagerar det svenska folket, något som Rikner hänför till deras “gäng fantastiska redaktörer” och deras sätt att jobba datadrivet. Frågan är om framgången kommer att hålla i sig under 2018, med tanke på Facebooks förändringar i nyhetsflödet. Men enligt Facebook själva kommer fortfarande inlägg som uppmuntrar till interaktion mellan människor att premieras, och frågan är om det inte är det som Newsner lyckas med.