Fyra av tio svenska ungdomar läser nyheter på Facebook

Morgontidningsläsningen sjunker kraftigt i Sverige och vi tillbringar istället allt mer tid på sociala medier. Idag använder fyra av tio svenska ungdomar sociala medier för att ta del av nyheter och Facebook är deras viktigaste nyhetskanal.

Det visar 2017 års Mediebarometer, genomförd av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Användningen av medier på internet fortsätter att öka. Men trots framgångar för den digitala tekniken är användningen av traditionella medier inte på väg bort. Traditionell radio och tv är fortfarande de mest använda medierna i befolkningen som helhet.

Färre läser dagstidningar – trots digitala plattformar
För första gången någonsin visar Mediebarometern att den samlade genomsnittliga morgontidningsläsningen, oavsett plattform, hamnar under 50 procent. 36 procent läser en morgontidning på papper en vanlig dag, medan 12 procent läser den digitalt. Nedgången för papperstidningen har alltså inte kompenserats av en uppgång online.

– Det är första gången sedan mätningarna startade som vi ser att inte ens halva befolkningen, 44 procent, läser en morgontidning på papper eller på nätet en vanlig dag. Det är dessutom en tydlig nedgång från 51 procent året innan, säger medieanalytiker Ulrika Facht vid Nordicom.

Sociala medier fortsätter sin frammarsch
Svenska folket tillbringade mer tid på sociala medier under 2017 än föregående år. Facebook används i stor utsträckning oavsett ålder, med undantag av barn i åldern 9-14 år, där Snapchat är störst.

Det huvudsakliga skälet som anges till att använda sociala medier är att följa vänner och familj. Men i ungdomsgruppen 15 till 24 år uppger 42 procent att de också använder Facebook för att ta del av nyheter.

– Facebook är därmed den vanligaste enskilda nyhetsdistributören bland ungdomar, säger Karin Hellingwerf, forskningsinformatör på Nordicom.

Som jämförelse svarade 24 procent i samma grupp att de tar del av nyheter via morgontidningen och 26 procent genom nyheter i Sveriges Television.

Färre lyssnar på radio – men webb-/poddradio ökar
Även andelen radiolyssnare minskar. Under 2017 lyssnade 62 procent av befolkningen på radio en genomsnittlig dag, jämfört med 68 procent året innan. Men samtidigt som den totala andelen radiolyssnare minskar, har andelen som lyssnar på webb-/poddradio ökat från nio till tolv procent.

Övrig information
Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning som belyser hur stor andel av den svenska befolkningen mellan 9 och 79 år som en genomsnittlig dag har tagit del av medier på traditionella och digitala plattformar. Syftet med undersökningen är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av medier. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och bygger på telefonintervjuer över hela året med ett slumpmässigt urval av befolkningen. År 2017 intervjuades 6 017 personer.

Delar av resultaten från Mediebarometern finns online: http://www.nordicom.gu.se/sv/mediefakta/mediebarometern