Nyheter 365 satsar på expansion

Nyheter365 storsatsar i UK och övriga Norden. Redan i juni öppnas kontor i London och strax därefter följer Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Målet är att rekrytera 20 – 30 nya redaktörer på plats allt som allt.

“Vi har redan många kunder i övriga Norden och UK så det är bara naturligt att vi väljer att öka den lokala närvaron för att kunna serva dem ännu bättre. Vi är ensamma om att om att leverera vår typ av lösningar och just nu ser vi en lucka som gör att vi kan sikta på att växa snabbt på respektive marknad”, säger Johan Rikner, VD nyheter365.

Arbetet på de nya kontoren kommer att ledas av fyra nyckelpersoner från det svenska huvudkontoret.

Björn Forsgren flyttar till London så fort som möjligt och siktar på att anställa 10 redaktörer på plats innan året är slut. I de övrig länderna är planen att rekrytera ca fem redaktörer per kontor till att börja med. Arbetet i Norge kommer ledas av Jakob Norrman, kontoret i Köpenhamn av Christian Ström och i Helsingfors av Gustav Parment.

– Det känns superkul att vi kan rekrytera inifrån har kompetenta medarbetare som kan växa i takt med företaget, säger Johan Rikner.

I samband med omstruktureringen kommer även Pierre Wingren att gå in som övergripande native advertising ansvarig och Isabel Svensson och Maria Ekman ta över som redaktionschefer.

– Vi gjorde ett väldigt fint resultat förra året och nu väntar en spännande tid framöver. Jag är väldigt optimistiskt inför våra utsikter, säger Johan Rikner.