Nya uppdateringar till Facebook Analytics

Under Facebooks konferens F8 avslöjades nyligen stora förändringar till Facebook Analytics. Bland annat kopplas maskininlärning för att göra bättre trendspaningar och effektivare mätningar av engagemang.
Det var Facebooks VP och Partnership, Ime Archibong, som presenterade de många förändringarna som ska underlätta för företag som jobbar med Facebook i sin marknadsföring. Förändringarna är följande:
Förbättrad inloggning. Dels öppnar de upp för telefonsupprt i 19 nya regioner, vilket kommer bli ett komplement till deras tidigare SMS-verifiering vid inloggning. Dessutom skapas en ny webb-SDK som gör att inloggningen blir mindre datakrävande, och på så sätt snabbare i områden med dålig uppkoppling. Att återskapa lösenord eller konton blir dessutom möjligt att göra via Facebook, istället för de omständliga verifieringsprocesser som annars finns tillgängliga.
Läs även: Dags för popcorn och Jolt – Nu börjar Facebook F8
Nya kontrollpaneler. Facebook Analytics får nya kontrollpaneler där användarna kan anpassa vyn efter vilka mätvärden som är viktigast för just dem. Viktiga mätvärden syns på en enskild skärm, och blir därför lättare att följa med en snabb blick.
Maskininlärning. Genom att koppla maskininlärning till plattformen öppnas möjligheter till djupare och mer avancerade analyser. Dels kommer viktiga trender inom användarens intresseområden kunna flaggas upp, dels skapas bättre möjligheter att mäta engagamang och dels går det att bryta ner olika analyser på lägre nivåer och på så sätt få mer detaljerad information om exempelvis köpbeteenden.
Koppla ihop digital och fysisk värld. Genom att koppla ihop data från nätverket med data från användarens hemsida kopplar Facebook ihop köpbeteenden mellan olika plattformar. Även offline-konverteringar går att följa genom den nya omni-kanalsatsningen. Detta är ännu på beta-stadium, men kommer kunna ge stora möjligheter för företag att följa kundens resa från Facebook till att de handlar i en fysisk butik.
Kopplingar mellan olika appar. Avslutningsvis kopplar Facebook ihop Facebook Analytics med Account Kit, och på så sätt går det att nå flera olika appar genom att bara logga in på Facebook Analytics. Det kommer förenkla för företagen att hålla koll på alla kontoaktiviteter simultant, utan att behöva logga in på flera olika ställen.
Överlag är det en rejäl uppdatering som Facebook nu gör, och genom att förenkla och koppla ihop flera olika funktioner skapar de ett effektivt verktyg för de många företag som har Facebook som en viktig del av sin marknadsföring. Att bättre kunna följa aktiviteter från nätverket till egna hemsidor, mellan olika funktioner och till och med in i de egna butikerna låter nästan för bra för att vara sant. Men om det fungerar som utlovat så innebär det ett enormt lyft som dessutom ökar möjligheterna att snabbt följa upp och justera kampanjer allt eftersom resultatet analyseras.